Wopke Hoekstra tijdens de uitslagenavond
NOS NieuwsAangepast

Fractie en voorzitter CDA: vertrek Hoekstra niet aan de orde

Wopke Hoekstra moet leider van het CDA blijven. Dat vindt zowel de Tweede Kamerfractie als de partijvoorzitter van het CDA. Ze blijven na de dramatische verkiezingsnederlaag achter Hoekstra als CDA-leider staan.

De fractie en het bestuur vinden dat het wel tijd is voor grote veranderingen. Partijvoorzitter Huibers stelt dat er nu "echt naar de mensen in de provincie geluisterd moet worden", met name over het stikstofbeleid.

Het kabinet, waarvan het CDA deel uitmaakt, moet nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheid om de halvering van de uitstoot van 2030 uit te stellen naar 2035, vindt Huibers. Op die manier wil het CDA de boeren tegemoetkomen.

Bekijk hier wat voorzitter Huibers zegt over aanpassingen aan het stikstofbeleid van het kabinet en de positie van Hoekstra:

Huibers: Hoekstra blijft aan

Regionale CDA'ers vragen de landelijke partijtop al langer om aanpassingen van het beleid. Toch is het grote verlies van afgelopen woensdag geen reden voor een vertrek van Hoekstra. "Het is nu zaak om woorden om te zetten naar daden en ik heb daar alle vertrouwen in. Ja, hij blijft aan met dit verlies", zegt de CDA-voorzitter over zijn partijleider.

Hoekstra: aftreden niet overwogen

Hoekstra zelf zegt dat hij de afgelopen week ook nooit overwogen heeft om af te treden. "Ik proef veel support en een breed gedragen vastberadenheid in de partij om de kloof tussen politiek en burger te dichten. Dat heb ik zelf ook."

Over hoe hij die kloof precies denkt te gaan dichten doet Hoekstra nog geen uitspraken, maar het probleem is volgens hem breder dan alleen stikstof. Dat leidt hij af uit de grote winst die BBB ook in stedelijke gebieden heeft gehaald. "Het gaat over de vraag hoe het kabinet of de overheid zijn rol vervult in de samenleving."

Crisisberaad

Na de verkiezingsnederlaag van vorige week is de onrust in de partij groot, morgen houdt de partij crisisberaad. De twaalf regionale partijvoorzitters en partijtop praten dan verder over de toekomst en hoe het nu verder moet met het CDA.

"Het CDA heeft al een paar keer eerder verkiezingsnederlagen gehad, en dan ging het binnen de eerste 48 uur altijd over de personen", zegt Huibers. "In een evaluatie vorig jaar is gezegd: laten we daarmee ophouden. Over de inhoud praten en niet over personen is volgens mij een breed gedragen route in de partij."

De fractie kwam vandaag bijeen in Den Haag. Morgen wordt er verder gepraat, maar ingewijden zeggen dat ook de Tweede Kamerleden vinden dat Hoekstra moet blijven.

Uit een rondgang van de NOS bleek gisteren dat er veel onvrede bij regionale afdelingen is. Sommige provincies zouden morgen in het overleg wél over het vertrek van Hoekstra willen praten. Andere verwachten dat zo'n eis geen meerderheid gaat halen. Eén spreker denkt dat het nu niet verstandig is over personen te spreken maar vindt dat de komende tijd mensen "wel over hun toekomst moeten nadenken".

De provinciale politici vinden dat het verlies vooral aan het Haagse beleid ligt en zullen in het overleg morgen aandringen op ander beleid op vooral het stikstofdossier. Meerdere regionale bestuurders wijzen erop dat het vasthouden aan het jaar 2030 en het vasthouden aan gedwongen uitkoop breekpunten voor het CDA kunnen en moeten zijn. Volgens Huibers hebben fractievoorzitters uit de regio daar al eerder op gewezen en wordt het "tijd dat wij naar mensen uit de provincie gaan luisteren".

Ook spreken veel CDA'ers van een bestaanscrisis, en missen ze regie vanuit het partijbestuur. CDA-voorzitter Huibers erkent dat er dingen anders moeten. Hij denkt dat de ernst van de kloof onvoldoende is gezien. "Den Haag heeft een draai om de oren gekregen en niet alleen het CDA. Kiezers hebben aangegeven dat het fundamenteel anders moet. We gaan ons stinkende best doen dat te doen, alle bewindslieden, de fractie, de partij, het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl