NOS NieuwsAangepast

Exportstop Australisch vee naar Indonesië

Door correspondent Robert Portier

Australië exporteert voorlopig geen runderen meer naar Indonesië. Aanleiding is een televisieprogramma met beelden van mishandeling van vee in Indonesische slachthuizen.

Australië is geschrokken?

Ja, heel het land was onder de indruk en veel Australiërs maakten zich kwaad over de martelingen die het vee moest ondergaan. Direct na het televisieprogramma kwam een van de parlementsleden met het voorstel om helemaal geen levende runderen meer te exporteren. Deze volksvertegenwoordiger is een van de onafhankelijke parlementsleden die tegenwoordig een doorslaggevende stem hebben in de Australische Tweede kamer.

Dus er gaat helemaal geen vee meer naar Indonesië toe?

Voorlopig staat de export van levend vee naar Indonesië stil. Gisteren werd al een schip tegengehouden, dat geladen met vee op het punt stond om uit te varen. Het verbod geldt voor zes maanden. In die tijd wil de regering in Canberra samen met Indonesië en de veesector afspraken maken over het welzijn van de dieren. De export wordt pas hervat als daarover een protocol is gemaakt. Het is dus mogelijk dat het exportverbod langer duurt dan een halfjaar.

Hoe waren de reacties?

Overwegend positief. De dierenbescherming vindt het een stap in de goede richting, maar hoopt dat de maatregel zal worden uitgebreid naar een totaalverbod op de export van levend vee. Ook de veesector is positief, al maakt die zich ernstig zorgen over de financiële gevolgen. Jaarlijks wordt 225 miljoen euro verdiend aan de export naar Indonesië. De veeboeren zijn waarschijnlijk al lang blij dat de overheid niet overgaat tot een permanent exportverbod.

Gaat het lukken met die afspraken?

Officieel werkt de overheid in Indonesie mee. Maar volgens correspondent Michel Maas is er in Indonesië verontwaardiging over de bemoeienis van buitenlanders. Uiteindelijk komt het aan op controles door Indonesiërs in hun eigen slachterijen, iets waarop Australië geen directe invloed heeft. De komende maanden zal in elk geval worden gezocht naar een oplossing. Na alle commotie zullen de afspraken in Australië kritisch worden bekeken, onder andere door de dierenbescherming.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl