NOS NieuwsAangepast

Minder nieuwe hbo- en wo-studenten, mogelijk door aanstaande terugkeer basisbeurs

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is dit studiejaar afgenomen met 5,4 procent, blijkt uit definitieve cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook op universiteiten is het aantal eerstejaarsstudenten dat een bacheloropleiding volgt gedaald, met 4,6 procent.

In totaal meldden zich 107.715 eerstejaarsstudenten aan voor een hbo-opleiding, tegen 113.824 studenten een jaar eerder. De teruggang deed zich voor in vrijwel alle sectoren en opleidingstypen. De sterkste afname was te zien in opleidingen in de sector gezondheidszorg, vooral door een daling van het aantal nieuwe verpleegkundestudenten (-17,7 procent).

Basisbeurs keert terug

Als mogelijke verklaring voor de afname wordt de herinvoering van de basisbeurs gegeven. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, krijgen uitwonende studenten komend studiejaar 275 euro per maand en thuiswonende studenten 110 euro per maand. Uitwonende studenten krijgen er komend studiejaar ook nog tijdelijk een bedrag bij om de koopkracht op peil te houden.

In 2015 werd de basisbeurs nog vervangen door het leenstelsel. De terugkeer van de basisbeurs heeft er mogelijk toe geleid dat studenten de aanvang van de studie een jaar hebben uitgesteld.

Daarnaast zou de krappe arbeidsmarkt mbo-afgestudeerden kunnen hebben gemotiveerd om een baan te nemen in plaats van door te studeren aan een hbo-instelling. Verder speelt mogelijk mee dat het nemen van een tussenjaar interessanter is geworden nu de coronapandemie voorbij is.

Ook daling op universiteiten

Op universiteiten daalde het aantal eerstejaars-bachelorstudenten dus ook. Dat gold voor bijna alle sectoren, behalve voor natuurwetenschappelijke studies. Ten opzichte van het jaar ervoor zijn 6,5 procent meer studenten een opleiding gestart als wis-, natuur-, of scheikunde.

Wat opvalt is dat minder vwo'ers direct doorstromen naar de universiteit. Dat gebeurde met 67 procent van de vwo'ers die vorig jaar hun diploma kregen. De afgelopen jaren lag dat percentage tussen de 72 en 75 procent. Ook hier zijn de invoering van de basisbeurs en het nemen van een tussenjaar mogelijke verklaringen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl