Kinderen op een basisschool eten een gratis ontbijt
NOS Nieuws

Onderzoek: kinderen zijn energiek en minder gestresst door gratis schoolmaaltijd

Een ruime meerderheid van basisscholen ziet dat leerlingen die een gratis maaltijd op school krijgen, meer energie hebben en zich beter kunnen concentreren. Ook eten ze gezonder en gevarieerder.

Dat meldt het het Jeugdeducatiefonds, dat de effecten van een schoolontbijt, lunch of andere vorm van eten onderzocht.

"Het verbetert ook de band met kinderen en de school en de kinderen hebben minder stress. Hierdoor delen ze ook meer over hun thuissituatie", zegt Malou Brauers van het Jeugdeducatiefonds in het NOS Radio 1 Journaal.

In oktober begon een project met meer dan 500 basisscholen die hun leerlingen een ontbijt, lunch of andere vorm van eten gingen aanbieden. De scholen kunnen bij het Jeugdeducatiefonds een beroep doen voor die maaltijd.

Als er eten beschikbaar is geeft dat een prettige sfeer, zegt Brauers. "En voldoende voeding is één van de basisvoorwaarden om te kunnen leren op school. Als kinderen het op school kunnen doen als het thuis niet kan, kunnen ze samen de dag positief starten met een ontbijt."

Niet ten koste van leerkrachten

Ouders reageren positief, zeker als de maaltijd "laagdrempelig" wordt aangeboden, zegt Brauers. "Dat het normaal gevonden wordt en ouders zien dat het financiële ruimte geeft."

Dat is ook één van de bevindingen uit het onderzoek. Sommige ouders schamen zich om hun kind aan te melden en kinderen durven geen eten te pakken, maar op scholen waar geen onderscheid gemaakt wordt en álle kinderen kunnen mee eten zijn die drempels er niet, zo blijkt.

"Het is wel van belang dat er genoeg mensen beschikbaar zijn om het te faciliteren. Op sommige scholen zijn er veel vrijwilligers, maar op andere scholen is behoefte aan meer ondersteuning", zegt Brauers. "Het moet niet ten koste gaan van de tijd die leerkrachten hebben om les te geven."

Voor het project, dat begon in oktober, werd 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Minister Wiersma heeft vervolgens aangekondigd 100 miljoen euro vrij te maken voor schoolmaaltijden in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

"Een bedrag van 100 miljoen euro is fors, maar nog lang niet voldoende om alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in voedselnood te voorzien van een maaltijd", schreef Wiersma vorig jaar in een Kamerbrief. "We moeten daarom keuzes maken voor wie we schoolmaaltijden kunnen realiseren, zodat de hulp daar komt waar hij het hardst nodig is."

Of te kijken of scholen in aanmerking komen, wordt gekeken naar het percentage kinderen dat in relatieve armoede opgroeit, zegt Brauers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl