In samenwerking met
Omroep Flevoland
NOS Nieuws

Een nieuwe stad in Flevoland? Er is nog amper draagvlak voor Eemvallei Stad

Een compleet nieuwe stad tussen Almere en Zeewolde, met zo'n 50.000 huizen die ruimte moeten bieden aan minimaal 100.000 nieuwe Flevolanders. Het plan voor Eemvallei Stad werd zo'n twee jaar geleden gelanceerd door projectontwikkelaars, met als doel een deel van de woningnood op te lossen.

Maar is het aanleggen van die stad wel nodig en verstandig? Het is een van de thema's die een rol spelen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Flevoland.

Twee projectontwikkelaars, een woningcorporatie en een bouwbedrijf bedachten het plan voor de nieuwe stad, die veel hoogbouw moet krijgen, met daarnaast "grootschalige natuurontwikkeling, innovatieve vormen van agrarische bedrijvigheid en de opwekking van veel duurzame zonne- en windenergie".

De stad moet grotendeels op het grondgebied van Zeewolde komen. De projectontwikkelaars hebben daar al veel grond in hun bezit.

Maar de gemeente Zeewolde was allerminst blij met deze plannen, net als buurgemeente Almere en de provincie Flevoland. Zij lieten al snel weten meer te zien in hun eigen plannen: 10.000 woningen, ook tussen Almere en Zeewolde. Maar dan met veel groen en zonder hoogbouw.

Zonder de steun van de provincie en de gemeenten belandde het plan voor Eemvallei Stad in de ijskast.

Nu - bij de verkiezingen voor Provinciale Staten - komt het plan voor Eemvallei Stad opnieuw ter sprake en is het een van de stellingen in het regionale Kieskompas van Omroep Flevoland. "Er moet een nieuwe stad komen in de Eemvallei naast Almere", zo wordt de kiezer voorgelegd.

Uit een rondgang van Omroep Flevoland blijkt dat niet veel provinciale partijen enthousiast zijn over het plan. Slechts vijf partijen reageren positief, maar ook zij hebben hun bedenkingen over de haalbaarheid van een compleet nieuwe stad.

Tien partijen zijn tegen. Ze zijn onder meer bang voor een verdere verstedelijking van het platteland en hebben ook begrip voor Almere en Zeewolde, die geen compleet nieuwe stad naast de deur willen hebben.

Ook hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw is niet enthousiast over een compleet nieuwe stad. "Het risico is, dat als er te snel zo'n compleet centrum uit de grond wordt gestampt, het een sfeerloze toestand wordt waar de mensen niet graag komen. Zo'n risico nemen lijkt mij niet verstandig. En het is ook niet nodig."

In plaats van een compleet nieuwe stad ziet De Zeeuw meer in een grote woonwijk met 30.000 woningen, aan de rand van Zeewolde.

De Eemvallei waar de nieuwe stad zou moeten komen

Het is nu aan de gemeenten Almere en Zeewolde om te bepalen of ze de invulling van de Eemvallei in de toekomst willen veranderen. Pas als dat het geval is, komt het college van Gedeputeerde Staten van de provincie weer in beeld.

Dus ook al komt er een nieuw college van GS dat vol voor Eemvallei Stad wil gaan, dan nog zal er eerst met Zeewolde en Almere gepraat moeten worden.

Advertentie via Ster.nl