Partijleiders Kuiken (PvdA) en Klaver (GroenLinks)
NOS NieuwsAangepast

Links stemt tegen klimaatplannen kabinet als die niet ambitieuzer worden

GroenLinks en de PvdA willen in de Eerste Kamer tegen de klimaatplannen van het kabinet stemmen als die niet ambitieuzer worden. Dat gaan de partijleiders Jesse Klaver en Attje Kuiken vanavond bekendmaken op een bijeenkomst in het kader van de verkiezingscampagne in Rotterdam. Ze gaan ervan uit dat het kabinet de steun van de linkse partijen nodig heeft in de senaat.

Daarom eisen ze van het kabinet dat er een 'Green Deal' wordt toegevoegd aan de plannen, die ertoe moet leiden dat de in het regeerakkoord afgesproken klimaatdoelen (60 procent minder uitstoot van CO2 in 2030) wel gehaald gaan worden.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft becijferd dat dat met het huidige kabinetsbeleid niet lukt. GroenLinks en PvdA, die gezamenlijk campagne voeren, willen onder meer dat er wettelijke eisen worden gesteld aan de uitstoot van de industrie en dat subsidies voor fossiele energie zo snel mogelijk worden afgebouwd.

'Maat is vol'

Alle kolencentrales moeten over twee jaar dicht zijn en er moet fors worden geïnvesteerd in het internationale treinverkeer. Daarnaast moeten verhuurders worden verplicht om zonnepanelen te plaatsen op huurwoningen, zodat ook mensen met een kleine beurs profiteren.

"Voor ons is de maat vol", zegt GroenLinks-leider Klaver. "Wij kunnen anno 2023 niet instemmen met klimaatbeleid waarvan we weten dat het tekortschiet om onze planeet leefbaar te houden." Hij karakteriseert de kabinetsplannen als 'greenwashing' en waarschuwt het kabinet dat het zal vastlopen in de Eerste Kamer als er niet aan de eisen wordt voldaan.

Koerswijziging

Volgende week woensdag, op 15 maart, zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Die bestuurslaag gaat niet of nauwelijks over het klimaatbeleid, wel over een groot deel van de uitvoering ervan. Toch is het voor veel partijen wel een campagneonderwerp, omdat de Statenleden later dit jaar de nieuwe Eerste Kamer kiezen.

Daar kan het kabinet niet rekenen op een meerderheid, en heeft het de steun van oppositiepartijen nodig om wetten goedgekeurd te krijgen.

Door een gezamenlijke fractie te vormen met GroenLinks hoopt PvdA-voorvrouw Kuiken de grootste te worden in de senaat. "Dan is een koerswijziging mogelijk en dwingen we de klimaatactie af die zo ontzettend nodig is."

Verantwoordelijk minister Jetten (D66, Klimaat en Energie) benadrukt in een reactie op Twitter dat het kabinet wel degelijk van plan is om de klimaatdoelen uit het regeerakkoord te halen:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl