NOS Nieuws

CBS: uitstoot landbouw in afgelopen jaren nauwelijks gedaald

De totale uitstoot in de Nederlandse landbouwsector is de afgelopen jaren nauwelijks gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Het onderzoeksbureau keek naar de emissies van de landbouw tussen 1995 en 2021.

Het grootste deel van de emissies was lager dan in 1995, maar de daling van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof stagneerde de afgelopen jaren, concludeert het CBS. Tot 2003 daalde de uitstoot van broeikasgassen, daarna steeg de uitstoot licht. Het stikstofoverschot werd tussen 1995 en 2008 gehalveerd, maar daalde sindsdien nauwelijks verder.

De uitstoot van fijnstof vanuit onder meer kassen en stallen daalde in 2003 omdat er vanwege de vogelgriep minder kippen waren, maar steeg daarna weer. De uitstoot van mobiele landbouwwerktuigen daalde wel sterk. Sinds 1995 nam de fijnstofuitstoot daarvan af met 75 procent, maar nog altijd hebben deze werktuigen een groot aandeel in de totale fijnstofuitstoot in de sector.

In de landbouwsector wordt het grootste deel van de broeikasgassen uitgestoten door de melkveehouderij (36 procent in 2020). Vanuit runderen komt het meeste methaan. In de melkveesector wordt ook het meeste ammoniak en stikstofoxide uitgestoten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl