NOS Nieuws

Vogelgriep aangetroffen bij kokmeeuwen

Vogelgriep (H5N1-virus) waart nu ook rond onder kokmeeuwen. Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) meldt dat de besmettelijke vogelziekte sinds eind januari bij die vogelsoort vaker wordt vastgesteld en waarschuwt voor een grote kans op een uitbraak volgende maand. Dan komen de vogels in groten getale samen om te broeden.

In Ermelo en Rotterdam is het virus bij vijf dode kokmeeuwen gevonden. Dode soortgenoten uit Flevoland, Overijssel, Limburg en Utrecht worden nog onderzocht op het virus. Aangenomen wordt dat ook die kokmeeuwen zijn geveld door de vogelgriep.

Kokmeeuwen zijn talrijk en komen in het hele land voor. De vogels slapen op eilandjes in moeras en open water, waar ze ook broedkolonies vestigen. Daar zitten ze vaak met veel vogels bij elkaar.

Heel jaar vogelgriep

In 2021-2022 was de vogelgriep voor het eerst een heel jaar onafgebroken aanwezig in Nederland, op verschillende pluimveebedrijven en in de natuur. Volgens de NVWA zijn in dat 'vogelgriepjaar' bijna 6 miljoen vogels geruimd, waarvan 1,1 miljoen preventief. Dat is het dodelijkste jaar sinds de epidemie in 2003. Toen werden ruim 30 miljoen vogels geruimd.

Om verdere verspreiding enigszins tegen te gaan roept het DWHC ertoe op dode of zieke vogels zo snel mogelijk te melden. Het opruimen van karkassen kan helpen om het aantal besmettingen te verminderen.

Als het virus blijft, welke risico's zijn er dan? En wat kun je ertegen doen? Je ziet het in de video die we eerder maakten:

Weer 100.000 kippen geruimd, gaat vogelgriep ooit nog weg?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl