Minister De Jonge
NOS Nieuws

De Jonge verbaasd over 'liefdeloze' reactie VVD op woningbouwplannen

Minister De Jonge vindt dat de VVD "liefdeloos" reageert op zijn plannen voor de volkshuisvesting. De Jonge presenteerde gisteren een wetsvoorstel, waarmee hij het Rijk meer macht wil geven in de woningbouw. Hij wil kunnen ingrijpen als gemeenten te weinig bouwen.

Een van de onderdelen van het plan is dat gemeenten verplicht kunnen worden om 30 procent sociale huurwoningen te bouwen. Regeringspartij VVD noemde dat laatste een absurd idee. Volgens Kamerlid De Groot wil de minister "de achterstandswijken van de toekomst over heel Nederland uitrollen".

De Jonge is "verbaasd" over die kwalificaties, die hij niet verstandig vindt. Volgens hem maakt de VVD zich schuldig aan een "liefdeloze manier van spreken over de grote nood die mensen zelf ervaren en de grote noodzaak voor ons allemaal om daar alles aan te doen wat nodig is".

'Volkshuisvesting in ere herstellen'

De Jonge benadrukte vanochtend dat de overheid jarenlang te weinig heeft gedaan aan woningbouw: "We moeten de volkshuisvesting weer in ere herstellen."

Hij vindt dat gemeenten die te weinig sociaal hebben gebouwd dat juist meer moeten gaan doen. En gemeenten die te weinig voor middeninkomens hebben gebouwd, moeten ook dat herstellen. "Dat we streven naar 30 procent sociaal in iedere gemeente is vastgesteld beleid", voegde hij eraan toe.

De minister wees er overigens ook op dat er nu nog sprake is van een concept-wet, waar mensen en organisaties commentaar op kunnen leveren. Pas daarna wordt er in de Tweede Kamer over gepraat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl