Leeuwarden loopt uit voor middeleeuwse waag
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Leeuwarden loopt uit voor overblijfselen van middeleeuwse waag

In Leeuwarden zijn vandaag tal van mensen afgekomen op de overblijfselen van de oude waag in het centrum van de stad, Die kwamen onlangs bij archeologische opgravingen bloot te liggen. Al voordat de hekken om 10.00 uur opengingen, stond er een lange rij,

"De originele vloer is 600 jaar oud. Het is uniek dat we hier kunnen staan", zegt opgravingsleider André Pleszynski bij Omrop Fryslân. "Dat is een bijzondere ervaring en mensen waarderen dat."

Te zien zijn de resten van de bakstenen fundering van het oude waaggebouw. Dat gebouw dateert vermoedelijk uit het jaar 1483 maar is mogelijk nog ouder. Het stond in de buurt van het huidige waaggebouw uit circa 1590.

Mooiste munt

Pleszynski hoopt de oude waag nog preciezer te kunnen dateren. "We vonden ook twee zilveren penningmuntjes uit de middeleeuwen. Een penning van Floris de Vijfde. En een cavalier van Margareta van Constantinopel, persoonlijk vind ik dat de mooiste munt die je kunt vinden", zegt hij. "Dus we kunnen de waag straks waarschijnlijk voorzien van een mooie datering."

Vast staat al wel dat de huidige waag er niet voor niets kwam. "Het lijkt erop dat de oude waag in staat van verval was. Dat zien we ook, de muren zijn helemaal scheefgezakt. Mogelijk heeft dat te maken met dat de gracht hier vroeger iets breder was", aldus de opgravingsleider. "Of het heeft te maken met de Middelzee (een zeearm die vroeger langs Leeuwarden liep) en een diverse ondergrond."

Vandaag is het kijkdag en worden honderden bezoekers rondgeleid over de 'vloer' door vijf gidsen. Maar de vraag is wat er na vandaag gaat gebeuren. Op de plek van de opgravingen heeft de gemeente een plantsoentje gepland.

Voor Pleszynski is het duidelijk. Hij zou de vloer en de vondsten het liefst op een of andere manier bewaren. "Dat zou mooi zijn, als het ontsloten kan worden voor het publiek, zodat ze ernaar kunnen kijken. Maar het is aan de provincie. Die is eigenaar van de vondsten."

Opgravingen waarbij de middeleeuwse waag te voorschijn kwam

Advertentie via Ster.nl