Luchtfoto boerderijen, sloten en waterwegen (archief)
NOS Nieuws

Mestregels boeren onduidelijk omdat kaartjes met sloten niet kloppen

Boeren weten niet waar in de buurt van sloten ze wel en geen mest mogen uitrijden omdat de kaarten van Nederlandse sloten niet kloppen. Minister Adema van Landbouw noemt het een lastig probleem.

"Veel boeren hebben ons erop gewezen dat er verschillen bestaan tussen ons digitale systeem en de werkelijkheid", zegt Adema. "Het kan niet zo zijn dat zij daar de dupe van worden." Voorlopig moeten boeren zelf in twijfelgevallen bepalen onder welke mestregel hun sloten vallen en daar melding van maken.

De kaarten met sloten zijn belangrijk omdat Nederland dit jaar moet beginnen met strengere mestregels om de natuur en het oppervlaktewater schoner te maken. Adema hoopte dat dat pas in 2024 zou hoeven maar daar haalde de Europese Commissie een streep door. Het moet nu per 1 maart.

Eurocommissaris Sinkevicius maakte duidelijk dat Nederland echt de afspraken moet nakomen omdat Nederland anders zijn soepele mestafspraken, de zogenoemde derogatie, helemaal kwijtraakt.

Watervoerende sloten

Een van de afspraken die dit jaar ingaan, is het niet uitrijden van mest in bufferzones langs zogenoemde watervoerende sloten.

Voor deze sloten waar water doorheen loopt dat mest en bestrijdingsmiddelen mee kan voeren, gelden bufferzones van 3 tot 5 meter vanaf de kant. Voor droge sloten, waar bijvoorbeeld alleen overtollig regenwater in wordt opgevangen, geldt een bufferzone van een meter.

Op de kaart van de instantie die dit moet controleren, de RVO, staan veel droge sloten aangegeven als watersloten. Boeren hebben hier klachten over ingediend omdat zij meters grond kwijt zijn om mest op uit te rijden en op te kunnen verbouwen.

Dat de slotenkaarten niet kloppen kan ook nadelig uitpakken voor de natuur. Onder andere D66 en GroenLinks zijn bang dat boeren steeds meer sloten gaan droogleggen om van de brede bufferzones af te komen.

Er zijn Kamervragen gesteld over een recente enquête waarin twee derde van de boeren aangeeft sloten te willen dempen om meer mest kwijt te kunnen.

Formeel moet het dempen van sloten aangevraagd worden bij de waterschappen, maar met onduidelijke kaartjes is toezicht lastig. Minister Adema zegt dat de RVO gaat controleren, maar hoe dat in de praktijk zal gaan met de grote hoeveelheid sloten in Nederland is niet duidelijk.

Adema: "Maar van dempen kan geen sprake zijn. We hebben sloten nodig voor onze waterberging, de waterafvoer en het zijn belangrijke elementen in ons landschap."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl