Een grafische rekenmachine
NOS NieuwsAangepast

Kamer: stop met steeds nieuwe rekenmachines verplicht stellen op school

De Tweede Kamer vindt dat scholen niet te vaak nieuwe modellen rekenmachines verplicht moeten stellen. De Kamerleden Peters (CDA) en Kwint (SP) dienden daarover vandaag in de Tweede Kamer een motie in. Die kan rekenen op steun van een ruime Kamermeerderheid.

Met enige regelmaat worden nieuwe machines op de markt gebracht, met nieuwe functies. Volgens Peters en Kwint schrijven scholen hun leerlingen vaak voor die nieuwe apparaten te gebruiken, terwijl dat helemaal niet noodzakelijk is. Doordat er steeds nieuwe exemplaren moeten worden gekocht, kunnen de rekenmachines niet door meerdere kinderen uit één gezin worden gebruikt en dat jaagt ouders onnodig op kosten, vinden ze.

De rekenmachines die nu worden geadviseerd voor gebruik op de middelbare school kosten vaak ten minste 100 euro.

'Eisen voor langere tijd vaststellen'

De Kamerleden willen dat het kabinet de eisen die aan rekenmachines worden gesteld voor een langere periode vaststelt. Verder moet het kabinet er bij het College voor Toetsen en Examens op aandringen dat rekenmachines die voldoen aan de eisen op alle scholen door alle leerlingen mogen worden gebruikt.

Volgens Peters voldoen rekenmachines van jaren geleden nog goed en moeten fabrieken "niet onnodig worden gesponsord". De oproep van CDA en SP wordt in elk geval gesteund door VVD, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Boze vader

Het protest tegen de steeds veranderende rekenmachines werd anderhalf jaar geleden aangezwengeld door Arjen van Gijssel uit Ruurlo. Toen hij voor de vierde keer een nieuwe calculator voor zijn schoolgaande kinderen moest aanschaffen, was de maat voor hem vol. Hij schreef een brief aan de Tweede Kamer.

De boze vader, inmiddels CDA-wethouder in Berkelland, is blij dat zijn actie nu tot de motie heeft geleid. "De aanhouder wint", zegt hij tevreden. "Wat ik hier mooi aan vind is dat je ziet dat het een mooi voorbeeld is van democratie van onderop. Dat als je je als inwoner ergens druk over maakt, je daar iets aan kan doen. Het is fantastisch dat kinderen goed rekenonderwijs krijgen, maar het gaat hierbij ook om de toegankelijkheid van het onderwijs. Ouders worden nog steeds op kosten gejaagd."

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs zei in de Tweede Kamer dat hij het verzoek van CDA en SP kan volgen. Ook hij wil ouders niet onnodig op kosten jagen en hij vindt dat scholen rekenmachines zo lang mogelijk moeten blijven toestaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl