ANP
In samenwerking met
NH Nieuws
NOS Nieuws

Alle wooncomplexen met containerwoningen in Amsterdam hebben gebreken

Vrijwel alle containerwoningcomplexen in Amsterdam vertonen gebreken. Dat staat in een onderzoek naar de brandveiligheid dat is uitgevoerd naar aanleiding van de grote brand in Startblok Riekerhaven, afgelopen november. Door de brand ging een woonblok van 74 containerwoningen verloren.

Bij de aangetroffen gebreken gaat het om onder meer niet functionerende brandmelders, rommel in meterkasten en gangen, of tekortkomingen in brandwerende wanden. Volgens de gemeente zijn de problemen ontstaan nadat de complexen in gebruik zijn genomen en is een "aanzienlijk deel" snel op te lossen, schrijft NH Nieuws.

Geen ontruiming

Volgens het gemeentebestuur zijn er geen acute problemen waardoor de panden ontruimd moeten worden. Wel moeten de panden opgeruimd worden. "We hebben dan ook meteen in overleg met de woningcorporaties afgesproken dat er direct actie wordt ondernomen om te zorgen dat alle complexen voldoen aan de eisen voor brandveiligheid", zegt Zita Pels, wethouder van Wonen.

Om ervoor te zorgen dat de brandveiligheid van de tijdelijke woningcomplexen ook op de lange termijn in orde blijft, gaat de gemeente in gesprek met de brandweer en woningcorporaties. Daaruit moet blijken of er aanvullende maatregelen moeten komen om de brandveiligheid te verhogen, meldt AT5.

Advertentie via Ster.nl