De asielzoekers worden opgevangen in een voormalige gevangenis, De Grittenborgh.
NOS Nieuws

'COA verzweeg geweldsincidenten bij opvang voor jonge asielzoekers'

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft zo'n twintig geweldshandelingen tegen alleenstaande minderjarigen niet gemeld bij hun voogden en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het COA erkent dat in twee gevallen niet correct is gehandeld. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

De incidenten vonden plaats in een opvangcentrum in Hoogeveen, waar asielzoekers zitten die overlast veroorzaakten in andere asielzoekerscentra. In de Hoogeveense opvang is een streng regime: er lopen boa's rond die handboeien bij zich hebben en de hekken zitten op slot.

Er verblijven minderjarigen, van zestien tot achttien jaar, die alleen naar Nederland zijn gereisd. Zij staan onder gezag van voogdij-organisatie Nidos. Als zij te maken krijgen met geweld, is de afspraak dat hun voogden daarvan op de hoogte worden gesteld. Daarna kan een melding worden gedaan bij de Jeugdinspectie, die vervolgens kan onderzoeken of de kinderen nog veilig zijn in de opvang.

Maar het COA maakte geen melding van een incident waarbij een spugende minderjarige naar de grond was gewerkt, handboeien om kreeg en een zak over zijn hoofd, schrijft NRC. Ditzelfde geldt voor een voorval waarbij een jonge asielzoeker zonder aanleiding werd geslagen door een medewerker. Dit kwam vorig jaar naar buiten na meldingen van een klokkenluider.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt niks te hebben gehoord over de twee geweldsincidenten en het COA erkent dat ze hadden moeten worden gemeld. Medewerkers wisten niet dat zij dit moesten doorgeven, zegt het COA tegen NRC.

'Proportioneel geweld'

Naast deze twee gevallen waren er achttien incidenten waarbij minderjarigen zelf zouden zijn begonnen met geweld tegen medewerkers. Om die reden was het volgens het COA "proportioneel" om de jongeren "op gepaste wijze naar de grond" te werken. Ook zouden deze voorvallen daarom niet aan de voogden zijn gemeld.

Daar is de inspectie het niet mee eens, schrijft NRC. Alle geweldsvoorvallen moeten in ieder geval met de voogden van de jongeren worden besproken, om te bepalen of de inspectie moet worden ingelicht.

Afgelopen oktober kwam al naar buiten dat asielzoekers in de Hoogeveense opvang hardhandig werden behandeld. De inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde dat medewerkers onnodig gewelddadig zijn en soms zelf de confrontatie aangaan met bewoners. Het COA en staatssecretaris Van der Burg (Asiel) spraken deze bevindingen tegen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl