NOS Nieuws

Nertsen in Spaanse fokkerij hebben vogelgriep, mogelijk onderlinge besmetting

In een nertsenfokkerij in het noordwesten van Spanje is afgelopen oktober vogelgriep vastgesteld. Mogelijk hebben de nertsen elkaar onderling besmet met het virus, zeggen onderzoekers. Dat zou het eerste bewijs zijn dat het nu aanwezige vogelgriepvirus van zoogdier op zoogdier kan overgaan.

Spaanse en Italiaanse onderzoekers hebben de uitbraak in de nertsenfokkerij bestudeerd. Die is waarschijnlijk ontstaan door het voedsel dat de nertsen kregen, vaak resten van pluimvee. Ook is het mogelijk dat nertsen in de halfopen houderij in contact zijn gekomen met wilde zeevogels die besmet waren met vogelgriep.

Het sterftecijfer onder de nertsen liep in een korte periode relatief hoog op, tot 4,3 procent per week. Dat betekent dat op het toppunt van de uitbraak in de fokkerij met 52.000 dieren ruim 2200 nertsen doodgingen. Dode dieren die onderzocht werden, hadden vaak een ernstige longontsteking en een bebloede snuit.

Het oplopende, hoge sterftecijfer is volgens onderzoekers een belangrijke aanwijzing dat de nertsen elkaar besmet hebben. "Het is niet waarschijnlijk dat besmetting bij al die sterfgevallen via het voer of contact met wilde zeevogels is gegaan", zegt Thijs Kuiken, viroloog bij het Erasmus Medisch Centrum.

Fretten

De onderzoekers durven niet hard te concluderen dat de nertsen in de Spaanse fokkerij elkaar daadwerkelijk besmet hebben met het vogelgriepvirus. "Ze wachten op verder onderzoek uit het laboratorium, waar onder meer de besmettelijkheid van het vogelgriepvirus van fret naar fret bestudeerd wordt", aldus Kuiken.

Fretten zijn ook marterachtigen en lijken qua besmettelijkheid bovendien het meeste op mensen. Hoe efficiënt het virus van fret op fret overgaat is een goede maat voor de efficiëntie waarmee het virus van mens op mens zou kunnen overgaan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de kans op verspreiding van mens op mens klein.

Wel is er in Ecuador al een geval bekend van een 9-jarig meisje dat besmet is geraakt met het vogelgriepvirus, waarschijnlijk via pluimvee in de achtertuin van haar huis.

Corona-uitbraken

Nertsen zijn, zoals alle marterachtigen, gevoelig voor infectie met influenzavirussen. Nertsen worden gehouden voor hun vacht, die veel gebruikt wordt in de bontindustrie.

Vanwege de vele corona-uitbraken in de overgebleven nertsenhouderijen in Nederland werden die bedrijven in 2020 versneld gesloten. Het verbod op pelsdierhouderij zou eigenlijk pas in 2024 ingaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl