Een bezoeker van het UWV
NOS Nieuws

Wet- en regelgeving nog altijd te complex, zegt stuurgroep

Twee jaar na een rapport van de Tweede Kamer over uitvoeringsproblemen bij de overheid, zijn de wetten en regels die publieke dienstverleners als de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV moeten uitvoeren nog altijd te complex. Het gevolg is dat mensen die afhankelijk zijn van de overheid steeds vaker vastlopen en niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Dat staat in het eerste rapport van een door het kabinet ingestelde stuurgroep. Daarin zitten vertegenwoordigers van uitvoeringsinstanties als het UWV, de IND en de voedsel- en Warenautoriteit NVWA. Het rapport is vanavond aan Kamervoorzitter Bergkamp aangeboden.

Door de bomen het bos niet meer zien

"Er gaat veel goed", begint het rapport, maar kijkend naar de toekomst maken de opstellers zich ernstig zorgen. De wetten en regels die politiek Den Haag over uitvoeringsinstanties, ondernemers en andere burgers uitstort zijn complex. Dat zit hem onder meer in de wetten en regels zelf, de stapeling van beleid en de IT-systemen waarmee moet worden gewerkt. "Dat komt onze wendbaarheid en daarmee de dienstverlening aan burgers en ondernemers niet ten goede."

De stuurgroep constateert dat burgers en ondernemers "door de bomen het bos niet meer zien". Tegelijkertijd wordt het werk steeds intensiever en neemt de schaarste op de arbeidsmarkt toe, terwijl er juist mensen nodig zijn om burgers en ondernemers te helpen en antwoorden te vinden op de grote vraagstukken die op de samenleving afkomen.

Dit alles maakt dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek moeten over de vraag hoe de complexiteit kan worden teruggedrongen. "Dat is ook van belang om het vertrouwen in de overheid te herstellen", aldus de stuurgroep.

Politiek verslaggever Arjan Noorlander:

"Er wordt bij de overheid neergekeken op de uitvoering. Het rapport levert daar mooie cijfers bij. Het aantal ambtenaren dat de burger helpt met de uitvoering is de afgelopen jaren gestegen met 16 procent. Maar het aantal ambtenaren dat de regels en wetten maakt - die dus te vaak niet werken - is met wel 25 procent gestegen. Dat moet anders stelt dit advies, anders blijven gewone mensen verdwalen in alle onbegrijpelijke maatregelen.

Dit is de eerste keer dat de uitvoeringsorganisaties zelf met dit rapport komen. Na het drama van de kinderopvangtoeslag moet het een traditie worden. En eigenlijk is het een noodkreet. De problemen bij de uitvoering van beleid zijn nog niet opgelost."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl