NOS Nieuws

Maximaal 1600 euro energiesteun voor huishoudens met blokverwarming

Het kabinet heeft een inschatting gegeven van de tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen die huishoudens met blokverwarming en blokelektriciteit dit jaar krijgen. Het gaat veelal om woningen in grote flatgebouwen, appartementen met gedeelde energiemeters en studentenwoningen.

Het jaarbedrag voor mensen met zowel blokverwarming als blokelektriciteit komt voor mensen met een zelfstandig appartement maximaal rond de 1600 euro te liggen. Voor studentenwoningen of onzelfstandige wooneenheden in zorgprojecten ligt het bedrag rond maximaal 670 euro.

Ongeveer 700.000 huishoudens hebben blokverwarming. Zij hebben door hun zogenoemde grootverbruikersaansluiting geen profijt van het 'gewone' prijsplafond. Daarnaast krijgen ook woningen met een gedeelde kleinverbruikersaansluiting en energiemeter een bijdrage. Het gaat bijvoorbeeld om gesplitste etages in oudere panden, woonzorginitiatieven en studentenhuizen.

De regeling is half februari pas echt klaar. Maar VVE's en woningbouwcorporaties hebben om een inschatting van de tegemoetkoming gevraagd, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de voorschotten voor energie voor hun huurders of leden.

Tegemoetkomingen

Soort woning 1e helft 2023 2e helft 2023
appartementen met blokgas of blokwarmte 786,45 euro 276,76 euro
appartementen met blokelektriciteit 351,13 euro 183,92 euro
onzelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte 329,28 euro 116,18 euro
onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit 147,63 euro 77,33 euro

De bedragen voor de eerste helft van het jaar zijn dus schattingen. De bedragen voor de tweede helft van het jaar zijn de minimale tegemoetkomingen. Als de energieprijzen heel erg stijgen gaan die bedragen nog omhoog. Bij zowel blokgas als blokelectriciteit worden de bedragen bij elkaar opgeteld.

In de definitieve regeling gaat het kabinet nog kijken naar gevallen die deze subsidiebedragen eigenlijk niet nodig hebben. Het gaat dan om gevallen waarbij bewoners door een gezamenlijk vast contract het hele jaar onder het niveau van het prijsplafond zitten. Of situaties waarin een klein groepje bewoners met een gedeelde aansluiting al van het prijsplafond profiteert.

Ook wordt er nog gekeken of een deel van deze huishoudens alsnog recht heeft op compensatie over november en december 2022. Toen kregen de huishoudens met een aansluiting twee keer 190 euro.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl