NOS NieuwsAangepast

Kabinet wil internationaal onderzoek naar vervuilende schepen op zee

Het kabinet wil een internationaal onderzoek naar de mate van vervuiling door schepen op zee die zijn uitgerust met zogeheten scrubbers, die afvalstoffen moeten opvangen en "wassen". Dat schrijft minister Harbers in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren. De partij maakt zich grote zorgen over de vervuiling en vindt dat er snel iets tegen moet gebeuren.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat zegt die zorgen te delen, maar het gebruik van scrubbers niet als land in je eentje te willen verbieden. Internationaal onderzoek moet uitwijzen of het gebruik aan scherpere banden moet, aldus Harbers.

Volgens de Partij voor de Dieren is er juist geen tijd te verliezen en moeten we "redden wat er te redden valt" aldus Kamerlid Van Raan in een toelichting op zijn Kamervragen tegen de NOS. "Je ziet dat er nu ecocide plaats vindt op de planeet. De biodiversiteit holt achteruit. De invloed van de scheepvaart daarop blijft helaas onderbelicht."

'Wassen van uitstoot'

Scrubbers zijn sinds een jaar of tien bij steeds meer schepen in gebruik, sinds de uitstoot van stookolie waarop schepen varen vanwege de klimaatvervuiling aan strengere eisen moet voldoen. Door op een schip een scrubber te installeren hoeven schepen niet over te stappen op veel duurdere schonere brandstoffen (zwavelarme brandstof).

Met de scrubbers worden uitlaatgassen opgevangen en 'gewassen', en komen ze dus niet meer in de lucht. Maar volgens Stichting de Noordzee is het probleem daarmee verschoven en komt het vervuilde waswater meestal in zee terecht. Ook de TU Delft concludeert in een onderzoek dat vervuilde stoffen van de lucht nu naar zeewater worden verplaatst. Onderzoekers van het blad Science kwamen vorig jaar tot dezelfde conclusie.

'Tweede Schiphol'

De Partij voor de Dieren vindt dat met nieuw onderzoek onnodig veel tijd verloren gaat. Volgens de partij is door eerdere onderzoeken genoeg duidelijk wat de negatieve effecten van scrubbers op schepen zijn.

Harbers is het daar niet mee eens en wijst erop dat de negatieve effecten van de lozingen van scrubbers kunnen verschillen. Op open zee vindt bijvoorbeeld meer "verdunning" plaats. "Om eventuele vervolgstappen voor nationale wateren te zetten" wil Harbers eerst internationaal verkennen wat "de mogelijkheden zijn".

In België is het binnenvaren van schepen in de Antwerpse haven met een scrubber inmiddels aan banden gelegd. Van Raan begrijpt dat Rotterdam leeft van scheepvaart maar "we moeten economie niet belangrijker vinden dan ecologie". Hij begrijpt niet waarom er over de luchtvaart en Schiphol wel zoveel discussie is, en de scheepvaart nog nauwelijks. "Hier moet net zo'n discussie over komen. Dit is gewoon een tweede Schiphol".

Oppositiepartij GroenLinks noemt de antwoorden van Harbers eveneens teleurstellend. "Op scheepvaart wordt iedere keer naar de IMO (International Maritime Organization) verwezen, maar dat internationaal overleg is tergend langzaam" aldus Tweede Kamerlid Kröger. "Ondertussen wordt onze prachtige Noordzee vervuild."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl