NOS Nieuws

Veel recidive onder daders van gedwongen prostitutie

Daders van seksuele uitbuiting gaan vaak snel weer in de fout. De resocialisatie van deze groep moet daarom beter, staat in een vandaag verschenen rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Uit het onderzoek van de Nationaal Rapporteur blijkt dat ruim een derde van deze daders binnen twee jaar opnieuw een delict pleegt. Dat is hoger dan het gemiddelde recidivecijfer, dat op iets meer dan een kwart ligt.

Na zeven jaar heeft bijna twee derde van de daders van gedwongen prostitutie in Nederland opnieuw een misdrijf gepleegd. Daarbij gaat het regelmatig om geweld, maar ook om drugshandel of diefstal. Een op de tien daders maakt zich opnieuw schuldig aan mensenhandel.

Jonge daders

"Deze hoge, snelle en ernstige recidive van veelal jonge daders is verontrustend", vindt Nationaal Rapporteur Conny Rijken. Daarom is volgens haar een specifiek resocialisatieprogramma voor deze dadergroep nodig.

Volgens het rapport is zo'n programma er nu niet en is er bij de reclasseringsorganisaties ook te weinig kennis over de vaak jonge veroordeelden. Veel daders van seksuele uitbuiting in Nederland zijn jonger dan 23 jaar. Juist bij deze groep is de recidive het hoogst.

Reclassering Nederland kan zich vinden in de kritiek van de Nationaal Rapporteur, maar wijst erop dat de reclassering alleen een rol kan spelen als er toezicht is opgelegd door de rechter. Vorig jaar bleek al dat in mensenhandelzaken nauwelijks reclasseringstoezicht wordt opgelegd. Het Openbaar Ministerie zei toen dat daders vaak alles ontkennen en niet willen meewerken, wat het toezicht bemoeilijkt.

Arbeidsuitbuiting

De Nationaal Rapporteur heeft ook gekeken naar andere vormen van uitbuiting. Uit het vandaag verschenen rapport blijkt ook dat er maar weinig opsporingsonderzoeken worden gedaan naar arbeidsuitbuiting.

Jaarlijks komen er bij de Nederlandse Arbeidsinspectie ruim honderd meldingen binnen over werknemers die worden uitgebuit. Toch leiden die meldingen volgens de rapporteur zelden tot strafrechtelijke onderzoeken.

Nationaal Rapporteur Conny Rijken vermoedt dat de meeste zaken bestuursrechtelijk worden afgedaan, bijvoorbeeld met een boete. Volgens haar moet de drempel naar beneden om verdachten van arbeidsuitbuiting strafrechtelijk te vervolgen. "Daders moeten weten dat uitbuiting niet onbestraft blijft. Een boete gaat daarin niet het verschil maken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl