NOS Nieuws

25 Limburgse boeren laten zich vrijwillig uitkopen, voor 47 miljoen euro

In Limburg hebben zich dit jaar 25 boeren laten uitkopen door het Rijk, voor in totaal 47 miljoen euro. Dat meldt de provincie in een persbericht. Gisteren liep de regeling MGA1 af ('maatregel gerichte aankoop'), waarbij boeren zich zelf bij de provincie konden melden om uitgekocht te worden.

Wanneer er een nieuwe regeling komt, is nog niet bekend. Het kabinet maakte vorige week plannen bekend voor verdere stikstofreductie, maar die regelingen zijn nog niet ingegaan.

Volgens de provincie gaat het bij alle 25 gestopte boerenbedrijven om 'piekbelasters', bedrijven die veel stikstof uitstoten. In de meeste gevallen gaat het om varkenshouderijen. Alle 25 liggen ze in de buurt van Natura2000-gebieden, door de overheid aangewezen als kwetsbaar natuurgebied.

Omgebouwd tot natuur

Voor de vrijwillige uitkoopregeling was dit jaar 90 miljoen euro beschikbaar voor de provincie Limburg, daarvan is dus iets meer dan de helft gebruikt. Het opgekochte gebied wordt veranderd naar natuurgebied of krijgt een andere functie dan landbouw.

In een persbericht toont de Limburgse gedeputeerde Geert Gabriëls zich tevreden over het behaalde resultaat, maar zegt hij onzeker te zijn over hoe het nu verder moet: "Zo willen we bijvoorbeeld ook de transitie in de landbouw stimuleren en boeren met goede plannen ondersteunen. Daarvoor hebben we in onze brief aan de minister ook middelen gevraagd. Bij een grote opgave, horen immers ook goede en omvangrijke middelen, en met het sluiten van de MGA1 is er op dit moment geen enkele concreet beschikbare regeling meer. Maar wel ambitieuze doelstellingen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl