NOS Nieuws

Prijzen stijgen wereldwijd harder dan lonen, voor het eerst deze eeuw

Wereldwijd blijven de lonen achter bij de stijgende prijzen en dat is voor het eerst deze eeuw. Door inflatie, de energiecrisis en economische krimp kunnen mensen minder kopen dan voorheen, vooral als ze een lager inkomen hebben, schrijft de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in een vandaag verschenen rapport.

Gilbert Houngbo, directeur-generaal van de ILO, waarschuwt dat de inkomensongelijkheid en armoede zullen toenemen als er niets wordt gedaan om de lage inkomens te helpen.

De ILO schat dat het 'reële maandloon' in de eerste helft van dit jaar wereldwijd is gedaald met 0,9 procent. Reële lonen zijn lonen gecorrigeerd voor inflatie. Dus alhoewel de lonen zijn gestegen, stijgen ze niet zo hard als de prijzen oplopen. Daarom zijn de reële lonen momenteel in veel delen van de wereld negatief, gedaald dus.

Vooral ook in Europa

Ook blijkt dat de inflatie in landen met hoge inkomens sneller steeg dan in landen met midden- en lage inkomens. Een voorbeeld is de Europese Unie. Daar daalden de reële lonen niet met 0,9 procent, maar met 2,4 procent. De grootste daling was merkbaar in Oost-Europa, waar de lonen relatief met 3,3 procent afnamen.

In Centraal- en West-Azië groeiden de lonen juist met 2,5 procent. Vorig jaar was dat nog 12,4 procent. De lonen stijgen dus ook daar minder hard dan voorheen, maar wel harder dan de gestegen prijzen.

Houngbo maakt zich vooral zorgen om mensen met een laag inkomen die ook al hard werden getroffen in de coronacrisis. Zij besteden namelijk het grootste deel van hun inkomen aan essentiële dingen en die stijgen meestal sneller in prijs dan niet-essentiële artikelen.

"Bovendien kan het broodnodige economische herstel na de pandemie in gevaar komen", zegt de ILO-baas. "Dit zou verdere sociale onrust in de hele wereld kunnen aanwakkeren en welvaart en vrede voor iedereen kunnen ondermijnen."

Hoger minimumloon en vouchers

Oplossingen ziet de ILO in beleid om die koopkracht niet verder te laten verslechteren. Vooral het verhogen van het minimumloon biedt goede kansen, denkt de organisatie. Bijna alle landen die lid zijn hebben een minimumloonstelsel, waardoor ingrijpen gemakkelijk is.

In Nederland is al aangekondigd dat het minimumloon gaat stijgen, al maken vakbonden zich zorgen dat die stijging niet voldoende is.

Andere oplossingen die de ILO aandraagt, zijn maatregelen die gericht zijn op specifieke groepen, zoals vouchers voor het kopen van essentiële spullen voor lage inkomens of het verlagen van btw op die spullen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl