Fakhria Al Mullaabid
NOS Nieuws

Syrische vecht uitstelmaatregel gezinshereniging aan bij de rechter

De rechter buigt zich vandaag voor het eerst over de nieuwe regeling voor gezinshereniging, die is bedoeld om de druk op asielzoekerscentra en noodopvang te verlichten.

De zaak, die wordt behandeld in de rechtbank in Haarlem, draait om de Syrische Fakhria Al Mullaabid (47) en haar gezin. Zij wil dat haar man en zes kinderen zo snel mogelijk naar Nederland mogen komen, maar afspraken uit de recente asieldeal verhinderen dat. De vrouw vraagt de rechter nu om een voorlopige voorziening.

Nog maanden in Sudan

Vorig jaar augustus heeft de vrouw in Nederland asiel aangevraagd en nu wil ze herenigd worden met haar gezin. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft al bepaald dat dit mag, maar nog zeker tot eind april moeten haar man en kinderen in Sudan blijven.

Volgens de nieuwe beleidsregel mogen statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) hun gezinsleden pas laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben gevonden. Als dat vijftien maanden na hun aanvraag nog niet is gelukt, krijgen de familieleden alsnog een visum.

De gezinsleden van Fakhria Al Mullaabid behoren tot de groep van 920 mensen die volgens de IND langer moeten wachten.

Concreet betekent dit dat ze tot 23 april 2023 vastzitten in Sudan, het land waar ze op uitnodiging van de IND naartoe zijn gevlogen om te worden geïnterviewd in verband met hun nareisaanvraag. Een praktisch probleem is dat hun visum daar over een week afloopt.

Wat er daarna gebeurt voor ze eind april naar Nederland mogen is onduidelijk, zegt de advocaat van de Syrische, Mirjam van Riel. "Feitelijk verblijven ze na 8 december illegaal in Sudan, maar teruggaan naar Syrië is geen optie. Als ze zonder visum naar buiten gaan, moeten ze maar hopen dat niemand hen om hun verblijfspapieren vraagt." Het gezin heeft een kamer gehuurd in Sudan, die een oom in Saudi-Arabië betaalt.

Forse kritiek

Op de afspraken over uitstel van gezinshereniging kwam meteen na het sluiten van de asieldeal kritiek.

Volgens de Commissie Meijers, een adviesorgaan van de overheid, is de maatregel in strijd met Europese regelgeving. Zo mag huisvesting geen voorwaarde zijn voor gezinshereniging en moet er rekening worden gehouden met de belangen van kleine kinderen. De commissie verwacht dan ook dat Nederland door de rechter wordt teruggefloten.

Er verblijven nu zo'n 17.000 statushouders in de asielopvang, van wie er ruim 7000 door gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen.

Als familieleden van statushouders overkomen voor zij een woning hebben gevonden, komen ook zij in een asielzoekerscentrum terecht of in de crisisnoodopvang. Uitstel van gezinshereniging moet daar een rem op zetten.

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel & Migratie, VVD) erkende eerder dat ook hij geen "100 procent garantie kan geven" dat de maatregel bij de rechter standhoudt.

Grote groep

Op ruim 900 gezinsleden is de uitstelmaatregel uit de asieldeal toegepast, zegt de IND. In totaal gaat het om zo'n 5800 mensen die langer moeten wachten voor ze naar Nederland kunnen komen.

Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat de impact van de regels op de mentale weerbaarheid van de statushouders heel groot is. "De wachttijd voor de asielprocedure is al lang. Nu mensen eerst ook nog een woning moeten zien te krijgen, kan het zo 2,5 jaar duren voor asielzoekers met hun gezinsleden zijn herenigd."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl