In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Friese vlag halfstok in Groningen na vertrek voltijd hoogleraar Fries

Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben actievoerders vannacht de Friese vlag halfstok gehangen. Zowel binnen als buiten de universiteit bestaat al langer onrust over het verdwijnen van een volwaardige hoogleraar Fries. In de loop van de ochtend is de vlag weggehaald.

Sinds het pensioen van hoogleraar Goffe Jensma is er ophef over zijn opvolging. Als opvolger is Anne Merkuur als universitair docent benoemd, met een aanstelling voor twee dagen, terwijl Jensma een voltijdfunctie had, schrijft Omrop Fryslân.

De vlag was beschadigd door de actievoerders en is verwijderd:

Rijksuniversiteit Groningen verwijdert Friese vlag die halfstok hing

Twee weken geleden riepen tal van Friese prominenten de universiteit al op om een volwaardige hoogleraar te benoemen. In een open brief spraken ze van een "onnodige stap terug" en "een harde bezuiniging voor onze kwetsbare minderheidstaal".

De schrijvers, onder wie Jensma zelf, zijn bang dat het Fries aan de universiteit verdwijnt als er niet snel toch een volwaardig opvolger van Jensma wordt benoemd. "Immers zonder hoogleraar kan de studie zich in het huidige academisch klimaat niet staande houden."

'Niks mis met opvolger'

De universiteit kwam bij Merkuur uit omdat de sollicitatieprocedure geen "benoembare nieuwe professor" opleverde, schrijft de regionale omroep. Dat vinden de briefschrijvers te makkelijk, volgens hen zijn er verschillende geschikte personen te vinden.

Met Merkuur is trouwens niets mis, zei Jensma eerder. Hij ziet in haar een groot talent. "Maar een voltijdshoogleraar wordt nu vervangen door een universitair docent voor twee dagen per week. Dat is een teruggang."

Ook minister Bruins Slot heeft zich uitgesproken over de kwestie. Ze vroeg zich vorige week in de Rede van Fryslân af of het opvolgen van Goffe Jensma door een universitair docent niet in strijd is met de afspraken tussen Rijk en universiteit over het bevorderen van het wetenschappelijk onderwijs van het Fries.

Een delegatie van DINGtiid, een adviesorgaan voor de Friese taal, praat volgens de regionale omroep vandaag met de voorzitter van het college van bestuur van de RUG over de kwestie.

Advertentie via Ster.nl