Een kozijn met dubbelglas wordt in een sociale huurwoning van de Haagse woningcorporatie Staedion gehangen
NOS Nieuws

Minder huurwoningen met slecht energielabel, maar tempo verduurzaming moet omhoog

Woningcorporaties hebben in een jaar tijd bijna 32.000 slecht geïsoleerde huurwoningen verduurzaamd en verbeterd tegen kou, tocht en hoge energiekosten. Daarmee werden de woningen verlost van het slechte energielabel E, F of G. Woningcorporaties hebben de inspanningsverplichting om voor eind 2028 alle slechte woningen weg te werken.

In totaal hebben de woningcorporaties het afgelopen jaar 140.000 huurwoningen geïsoleerd en verbeterd, 70.000 woningen daarvan hebben nu een energielabel B of hoger.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, schrijft in een rapport over de periode juli 2021 tot juli 2022 dat bijna 1,1 miljoen sociale huurwoningen inmiddels een zuinig energielabel hebben. Woningcorporaties hebben samen 2,1 miljoen huurwoningen onder beheer.

Duurzame cv-ketel

Bestaande woningen worden verduurzaamd en energiezuiniger door het isoleren van daken, kozijnen en ramen. Maar ook het plaatsen van zonnepanelen en het installeren van efficiënte installaties voor verwarming en kraanwater draagt bij.

De verduurzaming levert behalve lagere energiekosten ook een hoger energielabel op. En dat is nodig, vinden overheden en de Woonbond. Zij sloten in juni de Nationale Prestatieafspraken, over de verduurzaming en betaalbaarheid van woningen.

Daarin staat dat over vijf jaar er geen huurhuizen van corporaties meer mogen zijn met een 'slecht' energielabel. Dat willen zeggen: label E, F of G. De sociale huursector heeft nog 240.000 van die huizen te gaan. Daarvoor moet het tempo van isoleren wel omhoog. In 2030 mogen er helemaal geen huurwoningen met zo'n slecht label verhuurd worden, ook niet door particuliere verhuurders.

Hogere lat

Niet 31.000 maar gemiddeld ruim 35.000 woningen per jaar moeten worden verduurzaamd, zegt Aedes. Dat dit aantal moet worden verhoogd, heeft volgens de koepel te maken met de veranderde methode om het energielabel te bepalen.

"De lat is hoger komen te liggen", zegt een woordvoerder van Aedes. "Daarom moeten we het aantal huizen per jaar omhoogschroeven willen we in 2028 de doelstelling alsnog behalen."

Volgens Aedes zeggen woningcorporaties dat dit haalbaar is en dat ze ook willen versnellen. "De energieprijzen spelen daarin natuurlijk mee. Denk aan het isoleren van bestaande huizen, maar ook meer nieuwbouw."

Schrijnend

De noodzaak om te verduurzamen is groot, zegt ook de Woonbond, de belangenbehartiger van huurders. "Het is schrijnend voor mensen die vragen wanneer ze aan de beurt zijn, en dan te horen krijgen: u bent over 2 of 3 jaar aan de beurt."

Wel is er bij de Woonbond begrip voor de woningcorporaties. Zo liggen er ook veel oorzaken buiten de corporaties, zoals een tekort aan arbeidskrachten en geld. "Ze betalen nog steeds winstbelasting naast de verhuurdersheffing, al wordt die afgeschaft."

Woningcorporaties betalen sinds 2013 de verhuurdersheffing, een belasting over sociale huurwoningen. In de voorbije tien jaar betaalden zij een bedrag van zo'n 16,7 miljard euro.

Energiecoaches

De komende jaren zitten dus steeds minder mensen in de kou. Toch duurt dat voor sommige huurders nog een paar jaar. Tot die tijd zijn er volgens Aedes ook tijdelijke maatregelen die corporaties treffen. "Zij gaan bijvoorbeeld langs deuren met energiecoaches."

Toch is het volgens de koepel ook niet realistisch om alles in een keer aan te pakken. "Het gaat om zulke aantallen, je kan niet morgen alle woningen hebben verduurzaamd. Gelukkig snapt iedereen dat."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl