NOS Nieuws

'Muzieklessen ook nodig in speciaal basisonderwijs'

Op de meeste reguliere basisscholen krijgen de leerlingen muziekles, maar het speciaal onderwijs, waar ruim 33.000 kinderen op zitten, lijkt achter te blijven.

Dat moet veranderen, vindt stichting Méér Muziek in de Klas. Want muziekles kan kinderen helpen om beter te leren en hun aandacht ergens op te richten. Ook kunnen kinderen er empathischer en socialer van worden, betoogt de stichting. Verder zou het bevorderlijk zijn voor het geheugen en zelfsturing, en tot slot helpt muziekles bij het ontwikkelen van klankherkenning en timing, wat nodig is bij lezen en spellen.

Zo'n honderd scholen, provincies, culturele instellingen en andere organisaties willen dat er binnen vijf jaar op alle 543 basisscholen voor speciaal onderwijs muziekles wordt gegeven. Dit staat in het zogeheten MuziekAkkoord. Koningin Máxima was vanmiddag als erevoorzitter van deze stichting bij ondertekening van dat akkoord aanwezig.

Op deze school in Goirle krijgen de kinderen al wel muzieklessen:

Muziekles in de klas: 'Je kan gewoon je ei kwijt, zeg maar'

Méér Muziek in de Klas zegt signalen te krijgen dat er veel behoefte is aan muzieklessen in het speciaal onderwijs. In het akkoord is afgesproken dat er instrumentenpakketten voor leerlingen en inspiratiebijeenkomsten voor muziekdocenten komen.

Hoeveel kinderen in het speciaal onderwijs muziekles krijgen is niet bekend, dat wordt nog uitgezocht. In ruim twee derde van de klassen in het reguliere basisonderwijs krijgen leerlingen muziekonderwijs, zegt de stichting.

"We merken dat speciaal onderwijs extra aandacht nodig heeft", zegt Jantien Westerveld van Méér Muziek in de Klas. Muziekles geven op deze scholen vergt speciale vaardigheden en er zijn te weinig leerkrachten die die vaardigheden hebben. Daarom wil de stichting dat er meer mensen specifiek opgeleid worden voor muziekles op scholen voor speciaal onderwijs.

Sociale aspecten

"De kinderen in het speciaal onderwijs hebben meer beperkingen en we moeten leren om vanuit die beperkingen de mogelijkheden te zien. De kinderen zijn meer bezet in het hoofd. Terwijl hun enthousiasme voor muziek net zo groot is als in het reguliere onderwijs, ze worden net zo goed geraakt en vinden het net zo leuk", zegt Westerveld.

In het speciaal onderwijs is muziek meer dan alleen het overbrengen van muzikale kennis, "Door samen muziek te maken in de groep maken kinderen contact en verbinding met elkaar, een muziekdocent is naast het muziek maken bewuster bezig met sociale en emotionele aspecten."

Voor de start van het project is 50.000 euro beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW en verschillende fondsen. De stichting Méér Muziek in de Klas onderzoekt nog welke financiering er verder nodig is voor de verankering van de muzieklessen in het speciaal onderwijs.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl