NOS Nieuws

Van Gennip: kabinet houdt ambitie om in 2025 bijna gratis kinderopvang te hebben

Het kabinet houdt de ambitie om in 2025 te beginnen met een nieuw stelsel van betaling van de kinderopvang. Dat heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Of dat werkelijk gaat lukken, moet later duidelijk worden.

Naar aanleiding van het schandaal met de kinderopvangtoeslagen hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken dat er een heel nieuw systeem moet komen. Kern daarvan is dat de overheid voor werkende ouders 96 procent van de kosten van opvang zal betalen. Verder wordt de toeslag rechtstreeks aan de kinderopvanginstelling overgemaakt, en niet meer aan de ouders.

Vraagtekens bij planning

In de Kamer is bij een ruime meerderheid sympathie voor de uitgangspunten, maar veel partijen hebben nog vragen en betwijfelen ook of 2025 wel haalbaar is. Ook diverse betrokkenen en deskundigen zetten vraagtekens bij de planning van het kabinet.

Een van de voornaamste knelpunten is het tekort aan personeel, dat mogelijk nog groter wordt als kinderopvang vrijwel gratis wordt. Ook is nog niet duidelijk wie het nieuwe stelsel gaat uitvoeren.

Worsteling

Van Gennip zei dat ze de komende maanden allerlei problemen gaat analyseren en dat ze ook met diverse partijen overlegt over wie het nieuwe systeem gaat uitvoeren. Volgens haar zijn er diverse initiatieven om het personeelstekort terug te dringen.

De minister erkende verder dat het risico bestaat dat kinderopvanginstellingen hun prijzen gaan verhogen. Critici zijn bang dat de herziening daardoor juist slecht zal uitpakken voor ouders met lage inkomens, die nu ook al het grootste deel van hun kosten vergoed krijgen. Ze wil dat in de gaten houden.

De minister wil voor de zomer met uitgewerkte plannen komen. Dan wil ze ook duidelijkheid hebben over de vraag wat er nodig is om 2025 te kunnen halen en wat allerlei extra eisen betekenen voor de tijdsplanning. Ze sprak van een worsteling tussen snelheid en zorgvuldigheid, waarvan de uitkomst het komende half jaar duidelijk moet worden. "Maar we sturen hard op 2025."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl