Het kabinet waarschuwt gemeenten voor de financiële gevolgen als ze zich tegen het bestuursakkoord keren. Het kabinet maakte in april afspraken met de VNG over het overhevelen van taken. De afspraken gaan gepaard met bijna 2 miljard euro aan bezuinigingen.

Volgende maand moeten de leden van de VNG definitief instemmen en het is niet duidelijk of ze dat doen.

De NOS heeft de standpunten van 140 Nederlandse gemeentes geïnventariseerd en kwam tot de conclusie dat driekwart van de gemeenten tegen het akkoord wil stemmen. Het voornaamste struikelblok is de bezuiniging op sociale werkplaatsen.

Sanering

"De gemeentes dreigen de verantwoordelijkheid te krijgen voor de forse bezuinigigen. Het gevoel overheerst dat zij veel te weinig geld krijgen om die regeling goed uit te voeren", vertelt NOS-redacteur Bas de Vries. "Ze willen bovendien geen onrust in de stad."

Premier Rutte wijst erop dat er in het akkoord financiële voordelen zitten voor gemeenten en dat gemeenten niet alleen delen eruit kunnen goedkeuren.

STER reclame