Foto ter illustratie
In samenwerking met
Omroep Brabant
NOS Nieuws

Vergunningen emissiearme stallen jongvee in Brabant vernietigd

Drie veehouderijen in Brabant moeten hun natuurvergunning inleveren. De rechtbank in Den Bosch oordeelt dat de provincie er bij het verlenen van de vergunningen onterecht van is uitgegaan dat emissiearme stalsystemen minder uitstoot van ammoniak veroorzaken.

De vergunningen werden destijds verleend voor het uitbreiden van drie veehouderijen met jong rundvee in Budel, Made en Knegsel. Enkele natuurverenigingen waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter, meldt Omroep Brabant.

De bedrijven werken met een emissiearm stalsysteem. Bij deze bedrijven bestaat de vloer van de stal uit een rooster dat de urine van het vee afvoert, zodat die zich niet vermengt met de mest. Op die manier zou er minder ammoniak moeten ontstaan. De provincie ging ervan uit dat dit systeem ook werkt bij jongvee.

Beter geregeld

Noord-Brabant heeft als enige provincie een aparte emissiefactor voor jongvee vastgesteld. Die wijkt af van de landelijke emissiefactor. In de provincie worden melkveehouders verplicht jongvee te houden in emissiearme stallen, maar de natuurverenigingen betwijfelen of de emissiearme systemen werken en of de afwijkende emissiefactor voor jongvee klopt.

Net als in eerdere rechterlijke uitspraken en de uitspraak van de Raad van State van 7 september 2022 is de rechtbank nu ook van oordeel dat niet vaststaat dat een emissiearm stalsysteem in iedere stal even goed werkt en blijft werken.

Dit moet beter worden geregeld in de natuurvergunningen, oordeelt de rechtbank. Er moeten regels in staan over het soort veevoer, de oppervlakte per dier en de manier waarop urine en mest gescheiden worden.

Te onzeker

De rechtbank concludeert dat te onzeker is of de afwijkende emissiefactor voor jongvee wel klopt. "In combinatie met de onzekerheid over de prestaties van de stalsystemen, vindt de rechtbank dat de provincie de afwijkende emissiefactor in deze gevallen niet had mogen toepassen."

Wat het vernietigen van de natuurvergunningen betekent voor de getroffen bedrijven is nog onduidelijk. Het is ook nog onduidelijk of de provincie in hoger beroep gaat.

Advertentie via Ster.nl