NOS NieuwsAangepast

'Mensen met schulden merken niets van hogere lonen en uitkeringen'

Veel mensen met schulden gaan niet direct iets merken van de verhoging van de uitkeringen en het minimumloon per 1 januari. Daarvoor waarschuwen sociaal raadslieden, die mensen met schulden bijstaan.

Het minimumloon stijgt in januari met 10 procent vanwege de gestegen energiekosten en daardoor gaan ook de uitkeringen omhoog. De sociaal raadslieden wijzen erop dat het extra geld bij mensen met schulden meestal direct naar de schuldeisers gaat.

Het bedrag dat mensen met schulden minimaal nodig hebben om van te leven, de zogenoemde beslagvrije voet, wordt namelijk niet automatisch aangepast. Dat gebeurt eens in de twaalf maanden. Een verzoek om herberekening kan pas na 1 januari worden aangevraagd.

Overigens geldt voor mensen met een bijstandsuitkering een uitzondering, want daar wordt de beslagvrije voet wel automatisch verhoogd.

Enorme operatie

"Dit is gezien de stijgende energieprijzen en het duurder worden van de boodschappen een zeer onwenselijke situatie", zegt André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). Weliswaar wordt het extra geld gebruikt om de schulden te verlagen, maar voor de maandelijkse lasten is er geen extra geld beschikbaar.

Mensen met schulden die het minimumloon verdienen of een uitkering hebben, kunnen zelf vragen om de beslagvrije voet te verhogen, maar als iedereen dat doet is dat een enorme operatie, zegt Moerman. Volgens het UWV en de Sociale Verzekeringsbank zijn er bij 60.000 mensen met een uitkering loonbeslagen van kracht. Deurwaarders roepen mensen die in de problemen komen ook op om zelf contact op te nemen.

De sociaal raadslieden roepen het ministerie van Sociale Zaken op om de beslagvrije voet automatisch bij iedereen te verhogen. Het ministerie laat op zijn beurt weten dat het plan van de LOSR sympathiek klinkt, maar nadere bestudering vraagt. Zo roept het vragen op over de uitvoering, de administratieve rompslomp en wat je moet doen als mensen wisselende inkomsten hebben.

Energiecompensatie

Moerman is ook bezorgd dat mensen met schulden niet direct iets merken van de energiecompensatie van 190 euro die in november en december wordt betaald. Energiebedrijven hebben de mogelijkheid om die 190 euro te gebruiken voor eventuele betalingsachterstanden.

"Dat was niet de belofte toen de plannen met Prinsjesdag werden bekendgemaakt", aldus Moerman.

Kabinet zoekt oplossing

Minister Schouten voor Armoedebeleid herkent het probleem en bekijkt wat eraan kan worden gedaan. "Dit gaat over het minimum dat je moet overhouden om van te leven. En in deze tijd is dat heel ingewikkeld, omdat de prijzen stijgen en dan kan het weleens knellend worden." Er wordt onder meer gekeken of de beslagvrije voet moet worden verhoogd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl