NOS NieuwsAangepast

KidsRights-Index: 'Nederland daalt op ranglijst stimuleren gunstig klimaat kinderrechten'

Nederland staat op de vierde plek op de kinderrechtenindex, maar is sinds de eerste index in 2013 van de derde naar de 37ste plek gedaald gedaald van het 'domein' "gunstig klimaat voor de rechten van het kind." Dat Nederland toch op de vierde plek staat komt door goede scores voor recht op leven, recht op gezondheid, recht op onderwijs en recht op bescherming.

"De ranglijst van het vijfde domein is relatief", zegt Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights over die plek. "Het gaat erom wat je aan je stand verplicht bent." Zo staat het Verenigd Koninkrijk tussen de ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs.

"In dat onderwijssysteem moet je enorme bedragen aan schoolgeld betalen voor goed onderwijs." De ongelijkheid in de kwaliteit van onderwijs zorgt ervoor dat het land een lage plek inneemt op die ranglijst.

Nederland slaagt er volgens oud-kinderombudsman Dullaert niet in om op de lange termijn kwetsbare kinderen te beschermen, terwijl dat wel van een welvarend land verwacht wordt. Nederland laat volgens KidsRight vooral steken vallen op het gebied van jeugdzorg, alleenstaande minderjarige asielzoekers of kinderen die te maken hebben met kinderarmoede.

Cijfers uit 2015

KidsRights vermeldt bij de cijfers over omgevingsfactoren, zoals luchtvervuiling en wachtlijsten in de zorg, dat het zich baseert op cijfers uit 2015 van het VN-comité voor de Rechten van Het Kind. Dat Nederland zo ver gedaald is op de deelranglijst komt door het gebrek aan beleid voor de lange termijn om kinderen te beschermen, volgens Dullaert. "Nederland is kampioen korte-termijn-pleisters plakken".

De kinderrechtenorganisatie verwacht dat Nederland op dit gebied verder zal dalen in de volgende KidsRight-index, doordat de lange wachtrijen bij de jeugdzorg nog niet zijn verbeterd en de mentale problemen bij jongeren zijn toegenomen. Ook noemt de organisatie de verslechterde bescherming van minderjarige alleenstaande vluchtelingen en de toename van kinderarmoede als redenen waarom Nederland mogelijk verder zal dalen op de ranglijst.

Kwetsbare kinderen

"Het is beschamend", zegt Dullaert. "Als je als kind aan de goede kant van de samenleving staat is alles prima, maar zodra je een een kwetsbare positie komt valt het mij op dat Nederland niet in staat is kwetsbare kinderen op de lange termijn te beschermen".

Al sinds het begin van de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de kinderrechtenorganisatie meerdere malen zorgen over de gevolgen hiervan geuit, benadrukt de voorzitter. Nederland er al zeven jaar niet in geslaagd om dit op orde te krijgen, stelt hij. Dat rekent de KidsRight-index Nederland zwaar aan. "Het is je niet overkomen, zoals corona", zegt Dullaert.

Vanaf volgend jaar komt er een extra domein 'klimaatverandering' bij in de KidsRights-index. De organisatie noemt klimaatverandering als de grootste bedreiging voor kinderen. Wereldwijd lopen daardoor 1 miljard kinderen, bijna de helft van alle kinderen ter wereld, een groot risico op problemen. De Verenigde Naties meldden al eerder dat kinderen een groter risico lopen op gezondheidsschade door klimaatverandering.

Dit zesde domein zal de ranglijsten veranderen, verwacht Dullaert. Dat geldt ook voor Nederland. De organisatie zal ook hier kijken naar hoeveel geld een land steekt in het beschermen van de toekomstige generaties.

Een van de problemen die in Nederland op dit gebied spelen, is de luchtverontreiniging. "In de verstedelijkte gebieden, met name in de Randstad is die luchtverontreiniging hoog", zegt Dullaert.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl