NOS Nieuws

WNF: populaties wilde dieren blijven afnemen, er moet nu iets gebeuren

Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het vannacht gepubliceerde Living Planet Report zegt het Wereld Natuur Fonds (WNF) dat sinds 1970 de populaties met 69 procent verminderd zijn.

De afname komt doordat de leefgebieden van wilde dieren onder druk staan door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling.

In tropische gebieden neemt de groepsgrootte van wilde dieren het meest af. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied krompen de populaties tussen 1970 en 2018 met gemiddeld 94 procent.

Ook in zoetwater is de afname groot, met gemiddeld 83 procent. Het komt door het verlies van leefgebied, maar ook door obstakels zoals stuwen en dammen in rivieren. Dat geldt ook voor vissen en andere zoetwaterdieren in Nederlandse rivieren.

Steeds completer beeld

De natuurbeschermingsorganisatie publiceert het rapport iedere twee jaar. Bijna 100 wetenschappers uit de hele wereld houden van wilde dieren statistieken bij, zoals met hoeveel ze zijn en waar ze leven. Elk onderzoek komen er nieuwe groepen bij zodat het beeld steeds completer wordt.

Voor het rapport van dit jaar is gekeken naar 32.000 populaties van 5230 in het wild levende diersoorten, zoals zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. Sinds 1970 worden die gegevens bijgehouden.

Link met klimaatverandering

Het WNF legt in het rapport een verband tussen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, stelt meteoroloog Reinier van den Berg, die ambassadeur is voor het WNF.

"Klimaatverandering heeft een grote impact op natuur en biodiversiteit. Hitte, droogte, natuurbranden maar ook overstromingen, het zijn de vingerafdrukken van de opwarmende aarde. Andersom kan herstel van natuur klimaatverandering significant vertragen. Zo kan bijvoorbeeld bescherming van bos niet alleen zorgen voor veel CO2-opslag, maar ook voor vermindering van droogte en tempering van hitte."

Met het rapport wil WNF overheden, bedrijven en het publiek alarmeren om nu ingrijpende maatregelen te nemen om de afname van biodiversiteit te keren. Het doel is om in 2030 30 procent van de wereldwijde natuurgebieden zodanig beschermd te hebben dat ze niet verder worden aangetast en kunnen herstellen. Op dit moment is wereldwijd is 14,6 procent van het landoppervlak aangewezen als beschermd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl