Provinciale Staten van Limburg
NOS Nieuws

Leden Provinciale Staten gaan meer verdienen

De vergoeding voor leden van Provinciale Staten gaat volgend jaar omhoog. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken is het eens met het 'Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers' dat het werk van Statenleden zwaarder is geworden. En Statenleden zelf vinden het salaris te laag.

Bruins Slot wil dat het lidmaatschap van Provinciale Staten aantrekkelijk blijft. Het salaris van Statenleden wordt net zo hoog als dat van raadsleden in middelgrote gemeenten. In de praktijk komt dat erop neer dat de vergoeding met 16 procent stijgt naar 1526,07 euro per maand, nog exclusief een reguliere verhoging die op 1 januari wordt ingevoerd op basis van cijfers van het CBS.

'Op tijd duidelijkheid'

De Statenverkiezingen zijn op 15 maart volgend jaar en dan gaat de verhoging in. Door de maatregel nu aan te kondigen, wil het kabinet voor de verkiezingen duidelijkheid bieden en voldoende kandidaten interesseren voor het lidmaatschap.

Bruins Slot maakte vandaag verder bekend dat ook de vergoeding van algemeen bestuursleden van waterschappen omhooggaat. Ook voor waterschappen zijn op 15 maart verkiezingen en vanaf die datum stijgt het salaris van de bestuursleden naar 580 euro per maand.

De provincies en de waterschappen moeten de verhoging zelf betalen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl