Asielzoekers bij een bus richting de noodopvang
NOS NieuwsAangepast

Kabinet in hoger beroep tegen uitspraak rechter over asielopvang

Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de Nederlandse Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maatregelen moeten nemen om de noodopvang voor asielzoekers aan de internationale normen te laten voldoen.

Dat zei staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid na afloop van het wekelijkse overleg in het kabinet. Het kabinet is het met de rechter eens dat er "voldoende plekken van voldoende niveau" moeten zijn. Maar de termijnen die nu door de rechtbank gesteld worden zijn wel "heel strak", vindt Van der Burg.

Er wordt hard gewerkt aan betere opvangplekken, maar er is meer tijd nodig, legt hij uit. "Bij betere opvangplekken horen niet de crisisnoodopvangplekken die we nu hebben, maar reguliere plekken met voorzieningen. Maar die zijn er nu niet voldoende" aldus Van der Burg.

Vluchtelingenwerk, dat de zaak had aangespannen, is "verbaasd" over het besluit van het kabinet. "Wij hadden liever gezien dat de overheid haar tijd zou steken in het halen van de termijnen om de opvang van kwetsbaren te verbeteren, in plaats van het bestrijden van deze uitspraak door in hoger beroep te gaan."

Minimale eisen

Gisteren oordeelde de rechter dat iedere asielzoeker die zich in Ter Apel of een van de asielzoekerscentra in Nederland meldt, binnen negen maanden recht heeft op onderdak. Een overdekte slaapplaats, water, voedsel en toegang tot hygiënisch sanitair zijn de minimale eisen. Afgelopen zomer sliepen asielzoekers soms nachten buiten omdat er geen plek was.

Vluchtelingenwerk spande een rechtszaak aan en wilde dat de rechter de Staat een ultimatum zou stellen om te zorgen voor menswaardige asielopvang. Die is nu zowel in noodopvanglocaties als op crisisnoodopvanglocaties ernstig onder de maat, vindt de stichting.

De opvang zou niet voldoen aan internationale normen zoals die zijn vastgelegd in de Europese Opvangrichtlijn en het Verdrag voor de Rechten van het Kind. De rechter gaat daar dus in mee.

Al maanden trekken de inspectie en andere groepen aan de bel over de opvang van amv'ers (alleenstaande minderjarige asielzoekers). Op dit moment zitten er gemiddeld zo'n 300 kinderen in het aanmeldcentrum Ter Apel, omdat er te weinig opvangplekken voor hen zijn.

Dringende oproep aan gemeenten

Gisteren deed Van der Burg nogmaals een dringende oproep aan gemeenten om snel met meer reguliere opvangplekken te komen. Hij vroeg hen om voor 1 januari 1700 extra opvangplekken te bieden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Hem lijkt de kans "reëel" dat deze jongeren en kinderen anders buiten in de kou moeten slapen of door gemeenten gaan zwerven. Hij roept iedereen dringend op "om dit absolute dieptepunt te voorkomen".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl