NOS Nieuws

Enquête: kwart jonge artsen heeft burn-outklachten

Steeds meer jonge artsen kampen met burn-outklachten. Dat concludeert belangenorganisatie De Jonge Specialist (DJS) na een enquête onder bijna 1600 aangesloten medici. Waar twee jaar geleden nog 14 procent aangaf last te hebben van burn-outklachten, is dat nu opgelopen tot bijna een kwart.

Vooral hoge werkdruk en ontevredenheid over de werk-privébalans spelen een rol bij het ontstaan van de klachten. Hoewel bijna alle respondenten trots zijn op hun werk, ervaart bijna de helft de werkdruk als te hoog.

De enquête laat zien dat jonge artsen gemiddeld ruim 30 uur per maand overwerken, wat lang niet altijd wordt gecompenseerd. Bijna de helft van de respondenten kan niet altijd pauze nemen; nog eens 8 procent zegt nooit te pauzeren.

De artsen die de enquête hebben ingevuld, werken vooral in ziekenhuizen en universitaire medische centra. De meesten zijn daar in opleiding tot medisch specialist.

Hoge administratielasten

DJS pleit voor betere arbeidsomstandigheden, om de sector aantrekkelijk te houden voor jonge artsen. De belangenorganisatie roept ziekenhuisbesturen, opleidingsinstituten en de landelijke overheid op om zich in te zetten "voor het behoud van deze enthousiaste jonge dokters".

Volgens DJS-voorzitter Anne Koppelaar moet overwerk worden verminderd en moet de werkdruk omlaag door bij uitval op tijd vervanging te regelen. "Daarnaast lopen jonge artsen aan tegen de hoge administratielasten en een gebrek aan autonomie", zegt ze. "Ook daar moet naar worden gekeken."

Ongewenst gedrag

In de enquête zegt bijna een derde van de jonge artsen te maken te hebben gehad met ongewenst gedrag. Het gaat vooral om intimidatie door bezoekers of patiënten, ongewenste seksuele aandacht en intimidatie door collega's of leidinggevenden.

DJS spreekt van een "zorgelijke trend".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl