NOS Nieuws

Hulplijnen steeds vaker benaderd door meisjes met psychische problemen

Hulplijnen waar jongeren terechtkunnen met vragen en problemen krijgen de afgelopen jaren meer telefoontjes en chatberichten van meisjes met psychische problemen.

Zowel de Kindertelefoon als hulplijn MIND Korrelatie zien deze toename, melden ze aan de NOS. Hun bevindingen komen overeen met een dinsdag verschenen onderzoeksrapport waaraan ook door het Sociaal en Cultureel Planbureau werd meegewerkt. Daarin kwam naar voren dat het aantal meisjes met psychische problemen sinds 2017 fors is toegenomen.

Coronacrisis is de grootste boosdoener

Die toename werd versterkt door de coronapandemie, meldden de onderzoekers. Dat bleek ook al uit eerdere onderzoeken. Zo publiceerde kenniscentrum Nivel deze week een onderzoek waaruit bleek dat meer jonge mensen tussen de 15 en 24 antidepressiva zijn gaan gebruiken.

Dat de mentale problemen bij jongeren in de coronajaren toenamen zien ook de hulplijnen. "Vier jaar geleden bleek al dat prestatiedruk een belangrijke factor is. Die trend was al gaande, maar is door corona versterkt," zegt woordvoerder Mariëlle van den Berg van MIND.

In vergelijking met 2020 steeg het aantal meisjes dat contact opnam met MIND met 54 procent. In 2022 zijn er tot dusver al evenveel contactmomenten geweest als in heel 2020. Exacte cijfers van de Kindertelefoon over meisjes ontbreken, maar bij bijna driekwart van de gesprekken gaat het om meisjes die contact opnemen.

'Mentale klachten komen op steeds jongere leeftijd'

Volgens Van den Berg ontwikkelen jongeren steeds eerder mentale klachten. "Mensen die dicht bij jongeren staan, zoals docenten en ouders, spelen een grote rol bij het signaleren hiervan", zegt ze.

Ze voegt eraan toe: "Eigenlijk moet iedereen die signaalfunctie vervullen. Je kunt het niet alleen bij de zorg plaatsen, dan ben je te laat."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl