ANP
NOS Nieuws

UWV ontdekt Slowaakse fraude met ziekte-uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV is een onderzoek begonnen naar tientallen valse uitkeringsaanvragen door mensen uit Slowakije. De fraude kwam aan het licht doordat er in korte tijd opvallend veel Slowaakse uitzendkrachten met dezelfde symptomen een beroep deden op de Nederlandse Ziektewet.

Buitenlandse uitzendkrachten kunnen bij ziekte in Nederland een uitkering aanvragen. Ze houden daar ook recht op als ze teruggaan naar eigen land. Van de 350.000 uitkeringen die jaarlijks worden verstrekt, is dat een zeer klein aantal.

Het viel verzekeringsartsen daarom op dat relatief veel uitzendkrachten uit Slowakije zich ziekmelden na een korte werkperiode in Nederland. Bij controle van 94 zaken bleken 9 dossiers vervalste artsenverklaringen te bevatten. Artsen bleken bijvoorbeeld de 'patiënten' niet te kennen en nooit een verklaring te hebben afgegeven.

200.000 euro uitgekeerd

In nog eens 28 gevallen was de aanvrager niet bereid toelichting te geven en verviel de uitkering ook. In 32 zaken werd de aanvraag afgewezen voordat er geld werd uitgekeerd. De overige dossiers worden nog onderzocht. Ook wordt er gekeken of er sprake is van een georganiseerde opzet.

In totaal is ruim 200.000 euro aan uitkeringen verstrekt. Het UWV gaat proberen dat geld terug te krijgen en boetes op te leggen, maar erkent dat handhaving in het buitenland moeilijk is door "wettelijke en praktische beperkingen", zoals een gebrek aan bevoegdheden in andere landen.

Tien jaar geleden ontdekte de Belastingdienst een fraude op veel grotere schaal door Bulgaren: criminelen haalden circa 6 miljoen euro aan toeslagen binnen door katvangers in Nederlandse steden in te schrijven om uitkeringen te vangen. Zes daders kregen daarvoor celstraffen tot vier jaar.

Het UWV benadrukt dat de dienst balans probeert te vinden tussen het vlot betalen aan uitkeringsgerechtigden die te goeder trouw handelen en het voorkomen en bestrijden van fraude.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl