Een voedselpakket van de voedselbank
NOS Nieuws

Ruim 400 miljoen voor ondersteuning kwetsbaren op arbeidsmarkt en voedselhulp

Nederland krijgt de komende jaren 413 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om mensen met een kwetsbare arbeidspositie te ondersteunen en armoede tegen te gaan. Het programma dat Nederland hiervoor heeft, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor het eerst maakt het kabinet ook Europees geld beschikbaar voor voedselhulp.

Het fonds kan worden gebruikt om werkenden bij te scholen en mensen met een uitkering aan een baan te helpen. Van de 413 miljoen euro, gaat er 270 miljoen naar gemeenten en sectorfondsen, die verantwoordelijk zijn voor bijscholing en begeleiding naar ander werk.

"We helpen werkgevers met het vervullen van hun vacatures. Ook zorgen we voor voldoende voedselaanbod voor mensen die het moeilijk hebben en helpen we kinderen die opgroeien in armoede", aldus minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. "Zeker in deze tijd, waarin een toenemend aantal mensen in de knel komt door de stijgende prijzen, zijn deze middelen erg welkom."

Voedselhulp en toiletartikelen

Voor het eerst wordt nu dus ook Europees geld vrijgemaakt voor voedselhulp en het tegengaan van kinderarmoede. Het gaat om een bedrag van bijna 16 miljoen euro, dat naar verwachting vanaf begin volgend jaar voor voedselhulp kan worden ingezet. Dat geld kan ook gaan naar bijvoorbeeld schoolspullen voor kinderen, menstruatieproducten en andere toiletartikelen.

De middelen uit het ESF zijn bedoeld voor de periode tot en met 2027. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen vanaf komende maand subsidieaanvragen indienen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl