Gert-Jan Segers en Carola Schouten
NOS Nieuws

Boze ChristenUnie-leden willen dat asielplannen worden teruggedraaid

Tientallen leden van regeringspartij ChristenUnie eisen van de partijtop dat de asielplannen van het kabinet worden teruggedraaid. In een brief aan het bestuur en de Tweede Kamerfractie spreken ze van "juridisch en moreel failliete beslissingen". Ze willen dit volgens het Nederlands Dagblad bespreken op een extra partijcongres.

Onder de ondertekenaars zijn volgens het ND veel gemeenteraadsleden en leden van jongerenbeweging Perspectief. Ze schrijven onder andere: "Wij kunnen als betrokken leden van onze mooie partij niet langer toezien."

De coalitiepartijen bereikten vrijdag een akkoord om de chaos in de asielopvang aan te pakken. Na een lange discussie in de ministerraad werden de partijen het eens over een pakket maatregelen. Die houden onder meer in dat nareizigers (achtergebleven gezinsleden van een asielzoeker) pas naar Nederland mogen komen als de asielzoeker die mag blijven een woning heeft.

Vooral dat punt is een doorn in het oog van de briefschrijvers: "Dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen mogen wij als partij van het gezin nimmer accepteren." Ze schrijven verder: "Dit is geen asielcrisis. Het is geen opvangcrisis. Het is een beleidscrisis. Moedwillig gecreëerd door de partij van de premier", waarmee de ondertekenaars doelen op de VVD.

Een woordvoerder van de fractie wil tegen het ANP niet reageren op de brief. Er wordt alleen verwezen naar een eerder interview van Tweede Kamerlid en asielwoordvoerder Don Ceder in het ND. Daarin noemt hij de plannen van het kabinet "goede afspraken waarmee we de vastgelopen asielketen op orde kunnen krijgen". Hij zegt dat het opschorten van de gezinshereniging "veel pijn doet, maar wel te dragen is".

Voor een extra partijcongres zijn 250 handtekeningen van leden nodig, de ChristenUnie heeft ongeveer 26.000 leden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl