bellenscherm in het Noordzeekanaal
NOS Nieuws

Mogelijk nieuwe maatregelen tegen toenemende droogte

Mogelijk komen er nieuwe maatregelen om de effecten van de droogte te beperken. De incidentele en plaatselijke buien bieden een paar dagen beperkt verlichting, maar deskundigen verwachten dat de effecten van de droogte volgende week weer groter worden.

Het Managementteam Watertekorten dat de maatregelen coördineert, heeft ingrepen in petto voor als de verzilting in het westen en de droogte in het oosten van het land toenemen.

Zo wil het Managementteam het 'bellenscherm' activeren. Dat is een buis op de bodem van het Noordzeekanaal ter hoogte van het gemaal Zeeburg die voorkomt dat zoet water wegstroomt de zee in. Luchtbellen uit het bellenscherm brengen het zoute water omhoog en dat komt dan terecht in de zoetwaterstroom van het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Noordzee.

Verder wordt de energiecentrale bij Diemen ingezet voor de doorvoer van water van het Markermeer naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook die maatregel moet verzilting bestrijden.

Dalende waterstand IJssel

Eventueel zal Rijkswaterstaat op de Boven-IJssel voor alle scheepvaart eenrichtingsverkeer instellen vanaf een diepte van 1,45 meter. Die mogelijke maatregel houdt verband met de dalende waterstanden in de IJssel.

Scheepvaartverkeer uit Duitsland in de richting van Kampen en de Twentekanalen moet dan omvaren via de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer. Recreatieschepen kunnen gebruikmaken van de Randmeren.

Het ministerie van Infrastructuur wijst erop dat er al allerlei maatregelen zijn genomen en dat de verschillen in droogte in Nederland groot zijn. In het oosten en zuiden en in Zeeland zijn de effecten voor scheepvaart, landbouw en natuur het meest nijpend.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl