NOS Nieuws

Kritiek op verplicht aanleveren van informatie ggz-patiënt bij toezichthouder

Behandelaars in de basis- en gespecialiseerde ggz hebben kritiek op het verplicht aanleveren van informatie over hun patiënten bij de Nederlandse Zorgautoriteit, meldt dagblad Trouw.

Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychlogen de toezichthouder informeren over het psychisch welzijn van hun patiënten, maar behandelaars hebben daar moeite mee omdat patiënten niets is gevraagd. Hun privacy is volgens hen in het geding.

De NZa wil met de gegevens van uiteindelijk 800.000 ggz-patiënten een beter beeld creëren van de zorg die nodig is. Daartoe moeten behandelaars per patiënt een online scorelijst invullen. Ook zorgverzekeraars kunnen van de informatie gebruikmaken bij het inkopen van zorg. Behandelaars die geen of onjuiste gegevens aanleveren, kunnen na een waarschuwing een dwangsom opgelegd krijgen.

'Herleidbaarheid minimaal'

De toezichthouder wijst erop dat de gegevens worden versleuteld en gepseudonimiseerd. De herleidbaarheid zou daarom minimaal zijn. Alleen patiënten die zelf schriftelijk bezwaar maken met een privacyverklaring vallen buiten de regeling.

Toch vindt een groep behandelaars dat de NZa te ver gaat. "Mensen weten niet dat hun psychiater of psycholoog nu moet registreren wat hun seksuele problemen zijn, hoe erg hun verslaving is of aan welke stoornis ze lijden en dat al die gegevens uiteindelijk bij de NZa belanden", zegt psychiater en juriste Cobie Groenendijk tegen Trouw. Het is volgens haar ook niet goed voor de vertrouwensrelatie tussen patiënt en behandelaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl