In samenwerking met
Omroep Flevoland
NOS Nieuws

Almere gaat minima helpen met dierenartskosten

Huisdiereigenaren met een bijstandsuitkering krijgen in Almere een tegemoetkoming voor dierenartskosten, staat in het coalitie-akkoord. Jaarlijks wordt er 84.000 euro voor uitgetrokken.

De Partij voor de Dieren, die in het nieuwe college zit, is zoals verwacht verheugd.

Marjolijn Veenstra van de partij hoopt dat mensen hierdoor niet te lang wachten met een bezoek aan de dierenarts als een dier dat nodig heeft. "Dierenartsen geven aan dat mensen vaak te laat komen. Dan moeten ze het dier soms laten inslapen", vertelt ze bij Omroep Flevoland.

Twee jaar geleden werd al een motie van de PvdD aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om Almeerders in de bijstand te helpen bij het betalen van hun dierenartskosten. Uit dat onderzoek bleek dat in Almere ongeveer 10.000 huishoudens zijn met een inkomen op of rond bijstandsniveau.

De Stichting Bevordering van Huisdierenwelzijn schat dat vijftig procent een huisdier heeft. Nu, twee jaar later, trekt de gemeente dus geld uit om deze groep te helpen.

Pand voor dierenvoedselbank gezocht

Er komt niet alleen een tegemoetkoming in de dierenartskosten, de gemeente gaat ook op zoek naar een locatie voor de dierenvoedselbank.

"We maken ons zorgen voor de toekomst. Nu alle kosten stijgen, denken we dat mensen de dierenvoedselbanken straks harder nodig hebben dan ooit", vertelt Veenstra. "Er is al een dierenvoedselbank waar honderden minima langskomen voor brokjes, manden of een bench. Maar dit werk wordt nu vanuit huis gedaan."

Almere is overigens niet de enige gemeente waar mensen met een laag inkomen financiële hulp kunnen aanvragen voor dierenartsenzorg. Inwoners van Amsterdam met een stadspas mogen bijvoorbeeld één keer per jaar gratis naar de dierenarts.

Advertentie via Ster.nl