NOS Nieuws

Studenten na corona nog steeds minder op universiteit

Op bijna de helft van de universiteiten kwamen afgelopen maanden nog steeds minder studenten naar de colleges in vergelijking met voor corona. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De universiteiten hopen dat komend studiejaar de collegezalen voller zitten.

Studenten in het hoger onderwijs hebben door corona de afgelopen studiejaren voornamelijk onderwijs op afstand gevolgd. In februari verviel de maximale groepsgrootte in het onderwijs en konden alle studenten naar de universiteit komen.

Toch bleef een deel van de studenten weg. Hoorcolleges werden in veel gevallen ook na het wegvallen van de beperkende maatregelen online aangeboden. Een deel van de studenten bleef uit gemak of noodzaak hier gebruik van maken.

'Sociaal proces'

De Radboud Universiteit onderstreept het belang van fysiek onderwijs. Volgens de universiteit is studeren een sociaal proces waar studenten van en door elkaar leren. Fysiek onderwijs draagt daaraan bij, naast online onderwijs.

De universiteiten die aangeven dat er minder studenten fysiek naar college komen hebben als doel dit komend studiejaar te verbeteren.

Tilburg University hoopt dat gemengd onderwijs studenten stimuleert naar de campus te komen, Naast het online onderwijs dat wordt aangeboden moet het onderwijs op campus activerend en verdiepend zijn.

De mogelijkheid voor docenten om een vak alleen fysiek aan te bieden is op de Universiteit Utrecht een manier meer studenten terug te laten keren. Het is geen algemeen beleid op de onderwijsinstelling.

Ander beeld

Niet alle universiteiten herkennen het deels leeg blijven van de collegebanken. Zo speelt het verschijnsel op de Technische Universiteit in Delft nauwelijks. Op de instelling worden veel practica aangeboden waarbij de opkomst hoog is en in sommige gevallen ook verplicht.

Op de Vrije Universiteit Amsterdam zien ze dat het afschalen van het online onderwijs ertoe leidt dat de studenten de weg naar de campus weer goed weten te vinden. Ook spannen docenten zich in om studenten bewust te maken van de meerwaarde van het onderwijs op campus.

Of de verminderde aanwezigheid van studenten invloed heeft op de studieresultaten is onduidelijk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl