Rabo-bestuursvoorzitter Wiebe Draijer en de financiële topman Bas Brouwers
NOS Nieuws

Rabobank wil leningen van boeren niet kwijtschelden

De grootste financier van Nederlandse boeren, Rabobank, is niet van plan leningen aan boeren kwijt te schelden om op die manier bij te dragen aan de stikstofcrisis. Het afschrijven is volgens de bank 'niet aan de orde'.

In een motie die vorige maand door de Kamer is aangenomen wordt het kabinet opgeroepen te onderzoeken hoe banken, leveranciers en afnemers kunnen worden verplicht om een substantieel deel mee te betalen aan het oplossen van de stikstofcrisis.

Indiener van de motie, PvdA-Kamerlid Thijssen, pleitte ervoor dat de Rabobank een deel van de leningen aan boeren die met hun bedrijf moeten stoppen, afschrijft. "Ze zijn de financiers van het huidige productieregime en zullen dus moeten meebetalen."

Boerengrond

Volgens de bank kunnen de schulden niet worden afgeschreven, omdat het onder meer volgens regels van de Europese Centrale Bank niet mag. Het gaat volgens de bank om 'goede leningen', die verstrekt zijn met het spaargeld van klanten en investeerders. "Die verwachten dat we daar zorgvuldig mee omgaan", schrijft de bank in een reactie op de motie.

Daarnaast is kwijtschelding van schulden pas aan de orde als rente en aflossing niet kunnen worden betaald en er onvoldoende zekerheden zijn. Dat is bij de meeste boeren volgens de Rabobank niet het geval, omdat er nog helemaal geen duidelijkheid is over wat er met de waarde van de boerengrond gaat gebeuren.

"In de meeste gevallen zal geen sprake zijn van een oninbare lening", aldus de bank.

'Grenzen bereikt'

Vorige maand zei Wiebe Draijer, de hoogste baas van de Rabobank, in Trouw dat hij de doelstelling in de stikstofplannen van het kabinet grotendeels steunt. "De agrarische sector is lange tijd heel succesvol geweest. Maar de grenzen zijn bereikt, de natuur dendert achteruit. Het moet duurzamer."

De bank vindt dat boeren een volledige compensatie moeten kunnen krijgen van de overheid voor afwaardering van hun grond of bedrijf. De Rabobank zegt zelf bij te dragen door honderden miljoenen te steken in initiatieven voor verduurzaming van de landbouw. De bank zegt daarbij genoegen te nemen met minder of zeer beperkt financieel rendement.

Hoe werd Nederland #2 in landbouwexport wereldwijd? En hoe werd de stikstofcrisis de keerzijde van dat succes?

Hoe Nederland een landbouwgrootmacht werd

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl