NOS Nieuws

'Vaak psychische of emotionele klachten door pestgedrag'

Bijna 240.000 Nederlanders boven de 15 werden vorig jaar gepest en meer dan de helft van de slachtoffers zegt daar emotionele of psychische problemen aan overgehouden te hebben. Dat komt naar voren in een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het grootste deel van de slachtoffers met emotionele klachten (57 procent) zegt minder vertrouwen in mensen te hebben als gevolg van het pestgedrag. Een kleiner deel (39 procent) zegt zich minder veilig te voelen of te hebben gevoeld na het pesten. Andere klachten zijn depressieve klachten, slaapproblemen of angstaanvallen.

Bijna een kwart van alle 15-plussers, 3,5 miljoen mensen, gaf aan ooit gepest te zijn. Verder blijkt dat mannen en vrouwen vrijwel even vaak werden gepest, dat jongeren vaker het slachtoffer zijn dan ouderen en dat lhb'ers meer worden gepest dan hetero's.

'Helpt toch niet om het te melden'

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar kregen vaker te maken met online pesterijen. 45-plussers en vooral 65-plussers werden vaker met traditioneel pesten geconfronteerd. Ouderen werden vooral gepest door buurtgenoten en jongeren met name door medestudenten, -scholieren of vrienden.

In ongeveer zeven op de tien gevallen kenden de slachtoffers de daders vanaf het begin. Een hele kleine minderheid, 2 procent, wist in eerste instantie niet wie de pester was. Vooral bij online pesten kwam dat voor.

De meeste slachtoffers hebben de pesterijen ergens gemeld, met name bij familie of vrienden. Ruim een vijfde van de slachtoffers meldde het bij de politie en 16 procent deed daadwerkelijk aangifte. Het belangrijkste motief om niet aan de bel te trekken of aangifte te doen, was het idee dat "het toch niet helpt" om dat te doen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl