Een boer is bezig met het bemesten van zijn akker
NOS NieuwsAangepast

Nieuwe tegenslag voor boeren: einde aan uitzonderingspositie voor mest

Er dreigt een nieuwe tegenslag voor de veehouders: het ministerie van Landbouw maakt volgens Haagse bronnen waarschijnlijk maandag bekend dat het niet gelukt is om de uitzonderingen voor bemesting te behouden. Dat betekent dat boeren vanaf volgend jaar minder mest mogen uitrijden over hun land.

Nederland krijgt al jaren een uitzondering op de Europese regels voor het uitrijden van mest omdat we zo'n klein grondgebied hebben. Nederlandse boeren mogen meer op het land uitrijden dan boeren in andere Europese landen.

Twee jaar geleden stemden de lidstaten van de Europese Unie nog een keer in met verlenging van de zogeheten derogatie (toestemming om af te wijken van de norm). Maar volgens bronnen maakt de Europese Commissie daar nu een einde aan.

Het ministerie van Landbouw probeert nog te redden wat er te redden valt door in te zetten op een stapsgewijze uitfasering. De hoop is dat Nederland pas later moet beginnen en rond 2026 of liefst nog iets later volledig aan de Europese eisen moet voldoen. Dan kan het samen oplopen met de stikstofaanpak. Bij die aanpak is het ook de bedoeling dat er minder vee komt, en dus ook minder mest.

'Duizenden euro's extra kosten voor boeren'

Maar bronnen houden er rekening mee dat dit voorstel mogelijk niet door Brussel geaccepteerd wordt. De directe gevolgen voor de veehouders zullen dan groot zijn: ze moeten dan hun mest afvoeren in plaats van over het land uitrijden, dat kan oplopen tot extra kosten van duizenden euro's per jaar.

Volgens Europese regels mogen boeren niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest uitrijden per hectare grond. Voor Nederlandse boeren gold tot nu toe een hogere limiet, net als voor hun collega's uit Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië. Die uitzonderingspositie is het gevolg van ons gematigde klimaat en de hoge opbrengst van het grasland.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl