NOS Nieuws

'Middelbare scholen niet eerlijk over vrijwillige ouderbijdrage'

Middelbare scholen zijn niet altijd eerlijk tegen ouders over de vrijwillige bijdrage die zij kunnen betalen voor excursies of extra vakken. Daarmee overtreden ze de wet, meldt de Volkskrant op basis van voorlopige resultaten van een onderzoek van de Onderwijsinspectie.

De vrijwillige ouderbijdrage varieert per school: op sommige plekken is die enkele tientjes, maar er zijn ook scholen waar de bijdrage in de honderden euro's loopt. Voorheen sloten scholen kinderen van wie de ouders geen vrijwillige bijdrage konden of wilden storten, uit van extra activiteiten. Dat mag door een wetswijziging sinds augustus vorig jaar niet meer.

Dwingende formuleringen

De bedoeling van die wetswijziging is om de kansenongelijkheid onder kinderen te verbeteren. Uit een representatieve steekproef van de inspectie onder 160 middelbare scholen komt nu naar voren dat een groot deel van de schoolbesturen met dwingend geformuleerde zinnen alsnog de indruk wekken dat de bijdrage niet vrijwillig is.

Ze schrijven bijvoorbeeld in de schoolgids: "Daarom vragen we ouders met klem ons financieel te ondersteunen door op vrijwillige basis bij te dragen aan de extra kosten voor dit verrijkende programma." Een ander voorbeeld is: "We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen de bijdrage willen betalen".

Projectleider Matty Bruins van de Onderwijsinspectie stelt tegenover de krant dat ouders zich daardoor onder druk voelen gezet. "In bijna alle schoolgidsen is onduidelijk dat de kosten vrijwillig zijn. Als een leerling een extra vak, examentraining of huiswerkbegeleiding wil volgen, wordt dat in de schoolgids niet onder het kopje vrijwillige ouderbijdrage geplaatst, maar ergens verderop. Hier worden dan vaak ook aparte facturen voor verstuurd, waardoor ouders denken dat het om hele andere - verplichte - kosten gaat."

Zorgelijke situatie

Het volledige rapport komt later dit jaar, maar de inspectie vindt de resultaten zo zorgelijk dat er deze week al een brief is verstuurd naar alle middelbare scholen. Zij worden opgeroepen nog eens kritisch te kijken naar de manier waarop ze communiceren over de vrijwillige ouderbijdrage. Zo hoopt de inspectie dat de gidsen voor het nieuwe schooljaar op orde zijn.

Volgens de richtlijn van de inspectie volgt er een tweede gesprek met de scholen als ze de aanwijzingen in de brief niet opvolgen. Dan wordt ook het toezicht verscherpt. Uiteindelijk kan er ook een sanctie worden opgelegd, maar volgens de inspectie is dat nog nooit gebeurd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl