ANP
NOS Nieuws

1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd

11 procent van de inwoners van Nederland voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Mensen met een Marokkaanse of Nederlands-Caribische achtergrond hadden naar eigen zeggen het meest met discriminatie te maken.

De cijfers staan in de Veiligheidsmonitor, een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Justitie en Veiligheid. 173.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder deden daaraan mee.

Het percentage van 11 betekent volgens het CBS dat 1,6 miljoen mensen zich vorig jaar gediscrimineerd voelden. De meestgenoemde gronden voor discriminatie zijn nationaliteit en ras of huidskleur, maar er wordt ook gediscrimineerd op basis van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, godsdienst of seksuele oriëntatie.

Ongelijke behandeling en stigmatisering

Van de Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond gaf 35 procent aan zich vorig jaar gediscrimineerd te hebben gevoeld en van de mensen van Nederlands-Caribische afkomst 33 procent. Onder de mensen met een Nederlandse achtergrond was dat percentage 8.

De vormen van discriminatie die in de enquête naar voren kwamen lopen uiteen. Het vaakst ervoeren mensen een ongelijke behandeling of discriminerende opmerkingen. Ook stigmatisering, bijvoorbeeld in de media, werd relatief vaak genoemd.

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt ook dat mensen lang niet altijd melding van doen van ervaren discriminatie. 9 procent van de slachtoffers doet dat, het vaakst bij de eigen werkgever of opleiding of bij de politie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl