Buurtbewoners in Delhi wachten op de tankwagen die water komt bezorgen.
NOS NieuwsAangepast

Watercrisis in Delhi, wijken staan droog na hittegolven

  • Aletta André

    Correspondent India

  • Aletta André

    Correspondent India

De Indiase hoofdstad New Delhi kampt met een tekort aan water. Het is een gevolg van de hittegolven van de afgelopen maanden. Die begonnen veel eerder in het jaar dan normaal, wat experts toeschrijven aan klimaatverandering.

Sahin, een 22-jarige moeder van drie kinderen, staat al sinds 06.00 uur met een emmer op straat te wachten. Wanneer de tankwagen van de overheid water komt brengen, weet ze niet. "Soms komt 'ie vroeg, soms laat. Soms ook niet."

Haar gezin van twaalf, met meerdere broers, schoonzussen en kinderen, is volledig afhankelijk van de tankwagen. "We hebben leidingwater thuis, maar dat komt nu al een dag of vijf niet. Gewoonlijk kunnen we ons hiermee wassen, kleren wassen en het toilet doorspoelen. Het water uit de tankwagen gebruiken we dan alleen om te koken en te drinken. Maar nu moeten we er alles mee doen."

Inwoners van de stad zijn volledig afhankelijk van de tankwagen die hen van water voorziet en ondertussen heeft het waterpeil van de rivier sinds 1965 nog nooit zo laag gestaan:

Watercrisis in Delhi: wijken staan droog na hittegolven

Steeds meer wijken in de regio Delhi krijgen geen of minder water uit de kraan. Het stadsbestuur spreekt van een crisis en heeft de aangrenzende deelstaat Haryana gevraagd "uit humanitaire overwegingen" meer water uit de rivier Yamuna naar Delhi te laten stromen. De Yamuna is de voornaamste bron van Delhi's water, maar staat nu op veel plekken in de stad droog.

Zo ook naast het hutje van visser Satnarain Saini. Hij wijst naar het gras naast de hut. "Normaal komt het water tot hier." Nu is het bijna honderd meter lopen naar zijn bootje, over een kurkdroge, gespleten rivierbedding.

Visser Satnarain in de deels drooggevallen rivierbedding

Door de vroegtijdige hitte werd de afgelopen tijd meer water gebruikt dan gemiddeld om te drinken, te wassen en waterkoelers te vullen. Ook regende het de afgelopen maanden stukken minder, wat weer samenhangt met de aanhoudende hitte.

Zowel in maart als april zijn hitterecords gebroken. Ook mei en juni was het onverminderd heet. In alle maanden voorafgaand aan de moesson, die in Noord-India in juli begint, viel slechts een derde van de gemiddelde hoeveelheid regen.

Gevolgen klimaatverandering

Zo ervaren talloze inwoners direct de gevolgen van klimaatverandering. In maart en april waren het de boeren, die aanzienlijk minder tarwe konden oogsten, en nu dus de inwoners van Delhi. In het recente rapport van het VN-klimaatpanel IPCC werd India al beschreven als "mogelijk het meest economisch aangetast" door extreem weer.

Buurtbewoners vullen hun emmers vanuit de tankwagen met water.j

Dat juist India op de klimaattop in Glasgow eind vorig jaar dwarslag en erop aandrong dat het akkoord werd aangepast (van een uitfasering van steenkool naar verminderd verbruik) lijkt vreemd. Maar India verdedigt zijn opstelling.

"Europa moet af van de mentaliteit af dat zijn problemen van de hele wereld zijn maar de problemen van de wereld niet die van Europa", zei minister van Buitenlandse Zaken Jaishankar op een congres in Slowakije. Die opmerking had betrekking op de oorlog in Oekraïne, maar had net zo goed over klimaatbeleid kunnen gaan.

Jaishankar spreekt in dat verband meestal over klimaatgerechtigheid. Op een bijeenkomst van opkomende economieën benadrukte hij onlangs dat deze landen bij de rijke landen moeten aandringen op klimaatactie.

'Recht op verantwoord energiegebruik'

Dat was ook de argumentatie van India's minister van Milieu in Glasgow. "Ontwikkelingslanden hebben het recht om fossiele brandstoffen op een verantwoorde manier te gebruiken", zei minister Yadav. Hij wees erop dat vooral de rijke landen door hun energiegebruik de klimaatverandering hebben veroorzaakt. Maar ze verzuimen volgens hem arme landen financieel te ondersteunen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

In 2009 werd afgesproken dat rijke landen voor 2020 100 miljard dollar zouden vrijmaken om ontwikkelingslanden te helpen met het uitvoeren van hun klimaatdoelen. Dat bedrag is er niet gekomen.

India vindt het verder oneerlijk dat in het Glasgow-akkoord vooral wordt gesproken over steenkool en niet over olie en gas. Juist deze fossiele brandstoffen worden vooral in de VS en Europa gebruikt. India gebruikt voorlopig nog veel steenkool om aan de groeiende vraag naar energie te kunnen voldoen.

Sahin met haar jongste kind

Dat neemt niet weg dat India naar eigen zeggen veel geld steekt in niet-fossiele energie. Van alle stroom wordt 20 procent uit niet-fossiele bronnen opgewekt en dat wordt de komende jaren snel meer.

Zonne-energie speelt daarbij een grote rol. Naarmate de opslag hiervan makkelijker en minder duur wordt, zal het aandeel zonne-energie in India flink toenemen, en naar verwachting in 2030 al hoger zijn dan het aandeel van steenkolen.

Intussen merken arme inwoners als Sahin het meest van de klimaatcrisis. Ze worstelt om water te besparen. "Als het koud is kun je je makkelijk een paar dagen niet wassen. In de hitte is dat lastig. Soms slaan we een dag over, of wassen we onze kleren niet, of vullen we de waterkoeler niet. Maar mijn kinderen kan ik moeilijk een bad ontzeggen, als ze het warm hebben."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl