Vrouw bij makelaarskantoor in Laren
NOS Nieuws

Zo verhuist Nederland: Waddinxveen relatief meest in trek, Laren 'wint' bij ouderen

 • Hugo van der Parre

  Research-redacteur

 • Hugo van der Parre

  Research-redacteur

Waddinxveen en Blaricum zijn van alle Nederlandse gemeenten de afgelopen jaren relatief het sterkst gegroeid door binnenlandse verhuizingen. Per duizend inwoners kwamen er per saldo ruim zeventig nieuw gevestigde inwoners bij, met afstand het hoogste aantal van alle gemeenten.

Voor 50-plussers was het aan Blaricum grenzende Laren het aantrekkelijkst. In vier jaar tijd kwamen er op duizend inwoners door verhuizing 29 senioren bij. Een en ander blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over verhuisbewegingen, die zijn opgevraagd en geanalyseerd door de nieuwsredacties van de NOS en de regionale omroepen.

De omroepen wilden weten welke gemeenten en provincies groeien of krimpen (afgezien van geboorte en sterfte) en vooral hoe dat zit met 50-plussers, die als de kinderen het huis uit zijn voor een andere woonplaats kunnen kiezen.

Twee miljoen verhuizingen

In de periode 2017-2020, de meest recente cijfers van het CBS, verhuisden ruim twee miljoen mensen naar een andere gemeente. In absolute getallen trokken de grote steden de meeste nieuwkomers, met Amsterdam ruim aan kop, maar daar stonden ook veel vertrekkers tegenover. En dan staat Amsterdam vrijwel onderaan, met een migratiesaldo van min 26.000. Het Zuid-Hollandse Waddinxveen 'wint' met een positief saldo van 2165 extra inwoners ten gevolge van binnenlandse verhuizingen.

Eerlijker is om de vergelijking te maken per duizend inwoners. Dan is Waddinxveen de lijstaanvoerder. In Waddinxveen en Blaricum zijn afgelopen jaren veel nieuwe huizen gebouwd en dat heeft ook woningzoekenden van elders getrokken.

Interessant is ook welke gemeenten per saldo de grootste uittocht beleven. Dat is een nogal gemengd gezelschap. Opvallend is dat met Amstelveen, Maastricht, Delft en Groningen gemeenten met veel studenten hoog op de lijst staan. Noordenveld, Cranendonck en Noordoostpolder hebben of hadden een azc op hun grondgebied, waarvandaan veel mensen zijn vertrokken naar elders.

Vijftigplussers

Als we inzoomen op mensen van 50 jaar en ouder blijkt uit de cijfers dat de afgelopen jaren zo'n 320.000 van hen verhuisd zijn naar een andere gemeente. In absolute cijfers vergrijst Goeree-Overflakkee per saldo het meest met 520 extra senioren, maar het Zuid-Hollandse eiland wordt, gerekend per duizend inwoners, overvleugeld door gemeenten als Laren, Westerveld, Noord-Beveland en Schiermonnikoog, ook al gaat het bij Schier om slechts 30 nieuwkomers die ouder zijn dan 50.

Met uitzondering van Sliedrecht zijn het ofwel enigszins geïsoleerde eilanden, ofwel gemeenten met rondom veel natuur. Blijkbaar vinden veel senioren dat een geschikte omgeving om een prettige oude dag door te brengen.

Datzelfde beeld zien we onder ouderen terug als we iets uitzoomen naar provincieniveau. De meeste 50-plussers vestigen zich per saldo in de rustigere provincies Gelderland, Drenthe en Zeeland, terwijl Noord- en Zuid-Holland - en in iets mindere mate Utrecht - de senioren massaal zien vertrekken.

Binnenlands migratiesaldo 50-plussers

Provincie Saldo 50-plussers
Gelderland 2600
Drenthe 1400
Zeeland 690
Friesland 555
Overijssel 295
Limburg -795
Noord-Brabant -1065
Flevoland -1095
Groningen -1105
Utrecht -3507
Zuid-Holland -6090
Noord-Holland -10200

Omgerekend per duizend inwoners ziet de senioren-top-3 er iets anders uit: dan is Drenthe relatief het meest gewild, gevolgd door Zeeland en Gelderland. Maar ook dan zijn Noord- en Zuid-Holland en Utrecht de verliezers.

Kijken we naar de verhuisbewegingen tussen provincies van álle leeftijden, dan valt op dat Utrecht netto meer inkomende dan uitgaande verhuizers heeft: de vertrekkende senioren worden dus ruim gecompenseerd door jongere nieuwkomers.

Dat geldt ook voor Noord-Brabant: een positief saldo voor alle leeftijden, maar negatief voor ouderen. Noord-Holland heeft sowieso de meeste vertrekkers te incasseren, bijna allemaal voor rekening van Amsterdam. Daaronder dus ook duizenden senioren.

 • NOS
 • NOS
 • NOS
 • NOS
 • NOS
 • NOS
 • NOS
 • NOS
 • NOS
 • NOS
 • NOS
 • NOS
 • NOS

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl