Sterns op Texel die zijn bezweken aan de vogelgriep
NOS Nieuws

Kolonie grote sterns op Texel weggevaagd door vogelgriep

De broedkolonie van grote sterns in natuurgebied De Petten op Texel is weggevaagd door vogelgriep. Van de 7000 vogels zijn er 3000 dood gevonden. De rest drijft vermoedelijk dood op zee of is weggetrokken. In een kleinere kolonie een stuk verderop heerst ook vogelgriep. De verwachting is dat de 1000 vogels daar het ook niet overleven. Grote sterns werden nog niet eerder getroffen door vogelgriep.

Zeevogelbioloog Mardik Leopold van Wageningen Universiteit volgt de vogels al jaren en ziet het met lede ogen aan:

Duizenden grote sterns op Texel 'werkelijk de sjaak' door vogelgriep

De grote stern is een trekvogel die in grote kolonies aan de kust broedt. Er waren ongeveer 20.000 broedparen in Nederland. De kolonie bij De Petten op Texel was een van de grootste van Nederland. Grote sterns broeden dicht op elkaar. Het virus slaat dus snel over.

In De Petten zijn alle jongen doodgegaan. De ouderparen die het tot nu toe overleefden, zijn mogelijk naar andere leefgebieden vertrokken. De vrees is dat ze daar het virus verder verspreiden.

Geen remedie

De hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is sinds 2016 in Nederland. Vooral watervogels en pluimvee zijn vatbaar. Onder wilde vogels werden eerst de kuifeenden getroffen, daarna de brandganzen. De huidige variant besmet ook kolonievogels als grote sterns en meeuwen. Het is voor het eerst dat de vogelgriep ook in de broedperiode heerst. In voorgaande jaren was het virus tijdens het voorjaar het land uit. Nu is het virus altijd aanwezig; het is endemisch geworden.

Tegen vogelgriep onder wilde vogels bestaat geen remedie. Om verspreiding te dempen, worden de kadavers zoveel mogelijk weggehaald. Dat zorgt er ook voor dat aaseters als roofvogels en vossen niet massaal ziek worden door het eten van besmet vlees.

In dit filmpje meer uitleg over de vogelgriep en de risico's:

Vogelgriep gaat niet meer weg

Mensen raken zelden besmet met vogelgriep. Er zijn enkele gevallen bekend van mensen die intensief contact hadden met zieke vogels. Daarom dragen de onderzoekers die dode vogels weghalen beschermende kleding.

Virologen maken zich wel zorgen over mogelijke mutaties van het vogelgriepvirus. In het ergste geval zou het kunnen leiden tot een nieuwe pandemie.

Natuurmonumenten vindt dat het tijd wordt voor een publiekscampagne door de Rijksoverheid. Om mensen te waarschuwen geen dode of zieke vogels aan te raken, en ook hun honden erbij weg te houden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl